Voormalige vuilstort in Woltersum wordt gesaneerd. Tot april wordt 20 duizend ton verontreinigd bodem- en stortmateriaal afgevoerd

Het terrein aan de Bouwerschapweg in Woltersum. Foto: Wikimedia Commons

De voormalige vuilstort in Woltersum wordt gesaneerd. De komende maanden wordt ruim 20 duizend ton verontreinigd bodem- en stortmateriaal afgevoerd. De werkzaamheden duren tot april 2021.

Het terrein aan de Bouwerschapweg, dat tot 1952 dienst deed als openluchtzwembad, was vanaf de jaren ‘60 in gebruik als stortplaats voor huisvuil en bedrijfsafval. Ook het bedrjf AKU maakte gebruik van het terrein. Deze voorloper van AkzoNobel stortte er onder meer zware metalen als kobalt, koper en zink.

Het verontreinigde bodem- en stortmateriaal wordt afgevoerd via een speciaal aangelegde weg door de weilanden en een tijdelijke brug over het Damsterdiep. ‘Hiermee komen we tegemoet aan de wens van de bewoners’, licht verantwoordelijk wethouder Glimina Chakor in een persbericht toe. ‘De vrachtwagens hoeven nu niet door de dorpskernen van Ten Boer of Woltersum.’

25 vrachtwagens per dag

Aannemerscombinatie Van der Wiel Infra & Milieu B.V. en Roelofs Infra Groep B.V. uit Drachten voert de sanering uit Eerst wordt de schone deklaag weggehaald, waarna in de eerste week van 2021 het chemische afval van AKU wordt afgegraven en afgevoerd. Het gaat om zo’n 25 vrachtwagens per dag, in totaal gaat het om 1750 verkeersbewegingen.

De vervuilde grond wordt opgeslagen bij Afvalverwerking Stainkoeln in Groningen. Het afval wordt er ingepakt en opgeslagen in een speciaal depot.

Gezondheid werknemers garanderen

Om de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te garanderen, worden op de voormalige vuilstort en bij de bouwhekken continu luchtmetingen verricht. De werknemers dragen beschermende kleding.

Tijdens de sanering en de opslag van de grond kan geuroverlast ontstaan. Gemeente, aannemer en Afvalverwerking Stainkoeln nemen maatregelen om dit zoveel mogelijk tegen te gaan.

7,8 miljoen euro

De provincie Groningen voorzag de voormalige vuilstort begin jaren ‘80 van een waterdichte afdeklaag en een drainagesysteem. Uit periodieke controles bleek dat er schadelijke stoffen via het grondwater in de bodem terecht kwamen. Daarop is in 2018 aanvullend onderzoek gedaan.

Op basis van een maatschappelijke kosten-batenanalyse hebben de provincie Groningen, de gemeente Groningen en de voormalige gemeente Ten Boer in 2018 besloten het besluit de vuilstort te saneren. Hiermee kwam een einde aan de jarenlange maatschappelijke onrust rondom deze stortplaat De benodigde 7,8 miljoen euro is gezamenlijk op tafel gelegd.

Werkzaamheden duren tot en met april

De werkzaamheden duren tot en met april 2021. Daarna volgt het verwijderen van de tijdelijke infrastructuur en het herstel van de Bouwerschapweg.

De gemeente is met omwonenden in gesprek over een nieuwe inrichting van de oude stortlocatie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu