Voorrang voor statushouders op sociale huur? 'We moeten de schaarste verdelen'

Utrecht geeft statushouders zes weken lang voorrang op sociale huurwoningen. Burgemeester Velema van Westerwolde roept andere gemeentes op om het voorbeeld te volgen, om Ter Apel uit de brand te helpen. Wat gebeurt er in Groningen en Drenthe?

Asielzoekers slapen buiten in Ter Apel. Mede door de gebrekkige doorstroming van statushouders zijn de azc's in Nederland overvol.

Asielzoekers slapen buiten in Ter Apel. Mede door de gebrekkige doorstroming van statushouders zijn de azc's in Nederland overvol. Foto: ANP

De opgave is groot: in zes weken tijd zouden 7500 statushouders, asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, een woning moeten krijgen. Het Rijk en de gemeentes halen de taakstelling voor de rest van het jaar naar voren om ruimte te scheppen in de asielzoekerscentra.

Nieuws

menu