Vragen Gemeentebelangen Midden-Groningen over het al dan niet bewust achterhouden van klachten over Windpark N33. 'Mensen hebben recht op juiste voorstelling van zaken'

Komen klachten over geluidsoverlast van de windturbines van Windpark N33 wel waar ze horen? Of wordt dat aantal bewust laag gehouden? Deze vragen stelt Gemeentebelangen Midden-Groningen aan B & W van Midden-Groningen. ,,Mensen hebben recht op een goede en laagdrempelige klachtenregistratie.’’

 Gemeentebelangen Midden-Groningen maakt zich zorgen of alle klachten over Windpark N33 wel op de juiste bureaus landen. De partij stelt daar vragen over aan B&W.

Gemeentebelangen Midden-Groningen maakt zich zorgen of alle klachten over Windpark N33 wel op de juiste bureaus landen. De partij stelt daar vragen over aan B&W. foto archief dvhn/maaike bronsema

Gemeentebelangen zegt te weten dat er meer dan 400 klachten bij de Dorpsraad Coöperatie (DRC) Meeden binnen zijn gekomen. Ploeger: ,,Waarom zijn deze klachten door de gemeente en de Omgevingsdienst Groningen niet ingebracht bij de hoorzitting? Daar werd gesproken over 82 klachten.’’