Vragenlijst gemeenteraad: Groningen bouwt eerst, en denkt vervolgens pas over de gevolgen voor het verkeer na. Moet dat niet andersom?

Raadsleden in Groningen willen weten of Groningen wel genoeg doet om bereikbaar te blijven in de toekomst. Ze zijn het overzicht kwijt en hebben een qua lengte en inhoud unieke vragenlijst voor B en W ingeleverd.

Volop bouwen en dan met de auto in de file. Zo moet het volgens veel gemeenteraadsleden in Groningen niet. Wel andersom: eerst een duurzaam mobiliteitsplan en dan bouwen op plekken waar dat het beste kan.

Volop bouwen en dan met de auto in de file. Zo moet het volgens veel gemeenteraadsleden in Groningen niet. Wel andersom: eerst een duurzaam mobiliteitsplan en dan bouwen op plekken waar dat het beste kan. Foto: Archief DvhN

De vragen van D66, PvdA en GroenLinks gaan over de mobiliteit in Groningen die door de verwachte groei van het aantal inwoners, banen en voorzieningen in de knel komt. Raadsleden horen van alles over bouwplannen, maar missen informatie over de manier waarop al die nieuwe inwoners en bezoekers straks een beetje vlot én duurzaam op hun bestemming komen.

Groot en in samenhang

,,Andere steden, zoals Utrecht en Eindhoven, maken plannen voor duurzame mobiliteit en passen hun ruimtelijke en economische ontwikkelingen daarop aan. Daar wordt groot en in samenhang gedacht. Ook aan spoorse mobiliteit. Wij willen van het college weten of dat hier ook gebeurt, en hoe wij Den Haag duidelijk maken wat hier nodig is’’, zegt D66-fractievoorzitter Tom Rustebiel.

Dat Groningen plannen voor een stukje extra spoor, busbaan, aquaduct of tunnel doorgaans meteen als ‘te duur’ en ‘onrealistisch’ weg zet, is volgens Rustebiel achterhaald. ,,Groningen komt als snelst groeiende stad net zo goed in aanmerking voor rijksgeld als we met een goed plan komen.’’

Wat meer in roeren

De samenhang ligt volgens de vragenstellers voor het grijpen met de aanstaande herijking van toekomst(bouw)plan Next City en de aankondiging van een mobiliteitsplan. De raadsleden willen weten of Groningen klaar staat om Den Haag van de noodzaak van de plannen te overtuigen. Daar zijn de kabinetsformatie en het nationaal groeifonds bij uitstek de plekken voor. ,,Maar we horen er weinig over.’’

Volgens Rustebiel is de vragenlijst niet opgesteld uit wantrouwen jegens B en W. ,,We hebben wel de indruk dat Groningen wat sterker de landelijke discussie kan roeren. De antwoorden zullen duidelijk maken of we ongerust moeten zijn, of niet goed weten wat er gebeurt. Dat kan natuurlijk ook het geval zijn. Zo zijn we de afgelopen tijd verrast door de studie van de provincie naar een bus- en treinverbinding met de Zernike Campus en de verstedelijkingsstrategie van de Regio Groningen Assen.’’

Coalitie

Dat drie van de vier coalitiepartijen in de pen klimmen, en nummer vier ChristenUnie niet, is volgens Rustebiel toeval. ,,Benni Leemhuis (GroenLinks), Rik van Niejenhuis (PvdA) en ik vinden elkaar wel vaker op verkeersgebied. Ik denk dat bijna de hele raad straks blij is met de antwoorden. Er komen heel wat debatten en vraagstukken op ons af. Maar ook kansen, zoals het landelijk investeringsfonds dat Nederland duurzamer en innovatiever moet maken.’’

Rustebiel: ,,Groningen moet in onze visie nieuwe bouwplannen ontwikkelen op basis van een duurzaam verkeerssysteem. Dat gaat soms best goed, zoals de plannen voor een station met een OV-hub in de wijk Suikerzijde laten zien. Maar we hebben ook eerst de Reitdiepzone volgebouwd en lezen nu dee conclusie dat er geen ruimte is voor een spoorbaan, terwijl de gemeenteraad jarenlang heeft gevraagd om het gebied in samenhang te ontwikkelen. Wij weten wel dat dat soms niet lukt omdat je vanwege de woningnood ook door moet met bouwen, maar een betere volgorde is wel nodig.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu