Provincie neemt drie deskundigen in de arm om helderheid te verschaffen in 'duistere kwestie' van de zuidelijke ring in Groningen

Drie externe deskundigen moeten Provinciale Staten deze maand enig licht verschaffen in de duisternis van het project zuidelijke ringweg.

Werk aan de (ring)weg.

Werk aan de (ring)weg. Foto: Ringweg Zuid

Ze moeten vooral technische vragen beantwoorden waar het provinciaal parlement mee worstelt. Ze gaan over de opgelegde vertrouwelijkheid, maar ook de wijze waarop Rijkswaterstaat, de provincie, de gemeente Groningen en aannemerscombinatie de ombouw van Ring Zuid financieel en technisch aanpakken. De aanleg is jarenlang vertraagd en kost enkele honderden miljoenen extra.

Geheimhouding stukken Ring Zuid

Als eerste praten Provinciale Staten woensdag met Solke Munneke, hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De Staten worstelen met de vraag hoe een toename van vertrouwelijke informatie zich verhoudt tot het monddood maken van volksvertegenwoordigers, die hun bestuur moeten controleren. Afgesproken is dat Munneke tussen 11 en 21 januari met een schriftelijk advies komt over de geheimhouding op de stukken van Ring Zuid.

Afscheid oorspronkelijke aannemer

Op 13 januari ontvangen de Staten Hans Ruiter, programmadirecteur Schiphol, Amsterdam-Almere en projectdirecteur Zuidasdok. Bij het project Zuidasdok willen rijk, provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam er voor zorgen dat een deel van de ringweg A10 bij de Zuidas onder de grond verdwijnt. De weg wordt verbreed en er komen nieuwe openbaar vervoersvoorzieningen. Het moet tussen 2032 en 2038 klaar zijn.

Net als Ring Zuid belandde het project Zuidasdok vorig jaar in een crisis. Er werd afscheid genomen van de oorspronkelijke hoofdaannemer Heijmans met een minnelijke regeling. Dat gebeurde nadat het bedrijf de stekker uit het project had getrokken. Het was te complex om het binnen het budget van 1,9 miljard euro te bouwen. Ondertussen is Zuidasdok opgezadeld met een tekort van 1 miljard. Dat bedrag moet door het rijk worden opgehoest.

Complexiteit in stedelijke omgeving

De derde genodigde, die eveneens 13 januari komt praten met de Staten, is Wim Leendertse, bijzonder hoogleraar management en infrastructuurontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen. De Staten willen met hem kijken naar de complexiteit van een wegenproject in de stedelijke omgeving. Dat heeft gevolgen voor bouwers, inwoners en de overheid die geconfronteerd worden met vertragingen, overlast en oplopende kosten.

Hongerig naar informatie

Volgens Statenlid Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden blijft het niet bij het raadplegen van deze deskundigen. ,,We praten eerst met juristen en mensen met brede projectervaring. Als het goed is wordt dit een continue proces net als bij de gaswinning. De uitvoering van Ring Zuid heeft veel voeten in de aarde. Als het om informatie gaat blijven we hongerig.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aanrader van de redactie
De nieuwe zuidelijke ringweg
menu