Vuilstort Ter Apelkanaal afgedekt

Het schadelijke barium in vaste vorm. Foto: Wikipedia

De voormalige vuilstortplek in Ter Apelkanaal wordt bedekt met aarde en bomen. Zo moet worden voorkomen dat het aardalkalimetaal barium zich verspreidt.

De voormalige vuilstortplek in Ter Apelkanaal wordt bedekt met aarde en bomen. Zo moet worden voorkomen dat het aardalkalimetaal barium zich verspreidt.

De voormalige stortplaats ligt buiten de bebouwde kom aan de Schaalbergerweg en is ruim 8 hectare groot. Tussen 1970 en 1993 werd er huisvuil, bouw- en sloopafval en bedrijfsafval uit de gemeente Vlagtwedde gedeponeerd. Daarna werd de locatie gesloten en bedekt met grond.

Saneren
Nu willen de eigenaren, de gemeente Vlagtwedde en afvalverwerker Van Gansewinkel, de plek definitief saneren en zo voorkomen dat de troep die daar ligt, kwaad kan. Ze hebben een bedrijf de bodem laten onderzoeken. Dat onderzoek heeft aangetoond dat op sommige plekken net buiten de locatie vooral het giftige zware metaal barium in sterke concentraties in het grondwater aanwezig is.

Bij hevige regenbuien zou het barium verder verspreid kunnen worden. Het saneringsplan dat nu is gemaakt, moet dat voorkomen. Het plan omvat het aanbrengen van een zeker 2 meter dikke grondlaag. Die is dikker dan de huidige. Regenwater komt daardoor minder snel in de bodem. Bovendien wordt op die laag productiebos neergezet, waarvan de wortels water opzuigen. Het saneringsplan behelst ook dat regelmatig wordt onderzocht of de maatregelen echt helpen.

Bezorgd
Het plan is goedgekeurd door de provincie Groningen. ,,Het ligt nu ter inzage en wordt daarna uitgevoerd'', zegt wethouder Seine Lok (CDA) van Vlagtwedde. ,,Het is goed dat dit gebeurt en dat verdere verontreiniging wordt tegengegaan.'' Wat de sanering kost, is nog niet bekend. Ook omdat op den duur met de verkoop van delen van het bos iets van de investeringen wordt terugverdiend.

René Kriek, GroenLinks-fractievoorzitter in de gemeenteraad, is bezorgd over de sanering. ,,Ik vraag me af of met deze maatregelen helemaal wordt voorkomen dat het barium geen kwaad meer kan voor bijvoorbeeld flora en fauna.''

Nieuws

Meest gelezen

menu