Waar gaat de miljard euro voor Groningen naar toe? 'We gaan het geld niet verjubelen'

Frank de Vries

Samen met Maarten van Poelgeest is PvdA-bestuurder Frank de Vries medeopsteller van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Zes vragen over ruim een miljard euro.

Gooit het Rijk een zak met geld over de schutting waarmee Groningen naar eigen inzicht leuke dingen voor de mensen mag doen?

,,Ze gooien het niet over de schutting. De bedoeling is dat er betekenisvolle dingen mee gebeuren. De gemeenschap moet er iets aan hebben. We gaan het geld niet verjubelen. Het wordt ook niet van bovenaf op het aardbevingsgebied gedropt.

Het is een programma van het Rijk, de provincie én gemeenten. De doelstellingen zijn geformuleerd door de landelijke en regionale politiek. De voorwaarden hebben we met elkaar opgesteld. De gedachte erachter is wel dat de projecten zich voordoen op lokaal niveau.

Daarom ontvangen de gemeenten nu een deel van de middelen. Gemeenten moeten wel eerst aangeven wat ze doen en aantonen dat de plannen zijn gemaakt samen met de bewoners.''

Cofinanciering is een van de voorwaarden.

,,Ja, geld van het NPG is startkapitaal. Het is geld om geld aan te trekken. Als het om economische, commerciële zaken gaat, dan moet de helft worden gecofinancierd. Voor gemeenten is de regeling veel ruimer.

Gemeenten moeten zich niet blindstaren op cofinanciering. De eis van cofinanciering geldt voor gemeenten niet. Bedrijven kun je ook niet zomaar geld geven, anders wordt het al snel opgevat als staatssteun; daar zijn strikte regels voor.''

Maar waar haalt de aardbevingsregio nu ineens 750 miljoen vandaan om al dat moois mee te cofinancieren?

,,Het is andersom. Sommige initiatieven hebben een zetje nodig. Het is aanjaaggeld, startgeld, geld waarmee je het laatste stukje financiering regelt. Het NPG beoogt een vliegwieleffect.''

In de pot zit ook 15 miljoen euro per bevingsgemeente.

,,Er is niet afgesproken hoe het geld verdeeld moet worden over het lokale en het thematische deel. Maar we willen nu wel beginnen. Gemeenten kunnen daarom voor 1 mei een voorstel indienen voor projecten met een totaal maximumbedrag van 15 miljoen euro.

Je wilt niet dat gemeenten elkaar beconcurreren, vandaar deze verdeelsleutel. Het geld moet uiteindelijk eerlijk en naar rato van de ernst van de aardbevingsproblematiek worden verdeeld.''

Stel: ik heb in mijn dorp een leuk idee voor bijvoorbeeld een speeltuin, kan ik dan aankloppen voor die pot met geld?

,,Jazeker. Burgers en bedrijven kunnen met kleine initiatieven tot 10.000 euro rechtstreeks aankloppen bij het NPG. Deze regeling bestond ook al in de tijd van de Nationaal Coördinator en deze hebben wij voortgezet.''

Hoe kan het geld zo worden besteed, dat het gebied er blijvend beter van wordt?

,,Honderd procent garantie kunnen we daarvoor natuurlijk niet geven. Dingen kunnen altijd mislukken. Het is wel de bedoeling dat iedereen die bij ons aanklopt moet aantonen wat de meerwaarde van zijn of haar project is voor het bevingsgebied. Het moet in elk geval de leefbaarheid vergroten.

Wie er geen goed verhaal bij heeft, krijgt geen geld. De investeringen moeten bij voorkeur ook een bijdrage leveren aan behoud van of toename van werkgelegenheid. De indieners van projecten moeten er verder rekening mee houden dat deze worden geëvalueerd. Het NPG probeert zo scherp mogelijk te zijn. Als het nodig is, grijpt het in.''

Nieuws

Meest gelezen

menu