Waar windturbines staan kunnen ook zonnepanelen worden neergezet (en dat doen ze ook in Windpark N33 bij Meeden: 100 hectare)

Het nieuw aan te leggen Zonnepark Meeden steekt zonnepark Midden-Groningen van Chint Solar, 315.000 zonnepanelen op 117 hectare, naar de kroon. Foto archief Koos Boertjens

Er zijn plannen om onder de windmolens van Windpark N33 een groot zonnepark van 100 hectare aan te leggen; zonnepark Meeden. Donderdagavond 10 september is daarvoor een digitale inloopavond belegd.

Zonnepark Meeden in Midden-Groningen, zoals het officieel heet, is een initiatief van Solarcentury, RWE en Solar Proactive. Zij hebben het plan om in Midden-Groningen, ten noorden van de dorpen Meeden en Muntendam en ten oosten van Zuidbroek, zonnepark Meeden te ontwikkelen

Zonnepark Meeden beslaat ruim 100 hectare en kan circa 105 GWh per jaar aan duurzame energie produceren. ,,Daarmee levert het een substantiële bijdrage aan de verduurzaming van de energievoorziening in de regio Menterwolde’’, aldus de initiatiefnemers.

Past in gemeentelijk beleid

,,Het voorgenomen zonnepark valt in de zone die vorig jaar door de gemeente is aangewezen voor de ontwikkeling van zonneparken. Zonnepark Meeden draagt bij aan de lokale economie en natuurwaarden’’, aldus de initiatiefnemers.

,,Dit initiatief past in het landelijke beleid om de energievoorziening te verduurzamen’’, aldus de initiatiefnemers. Het past ook in het gemeentelijke beleid om in 2040 klimaatneutraal te worden en een belangrijk deel van de energie duurzaam binnen de eigen gemeente op te wekken.’’

Bijna even groot als Zonnepark Midden-Groningen

Midden-Groningen wil in 2030 een groot deel van de energievoorziening verduurzaamd hebben en de Co2 uitstoot met 55% terugbrengen. Dat moet mede gebeuren met een fors aandeel lokaal opgewekte duurzame energie.

Zonnepark Meeden wordt bijna even groot als het zonnepark Midden-Groningen, aan de noordzijde van A7 ter hoogte van Hoogezand en Sappemeer. In dat park van Chint Solar, dat eind vorig jaar in gebruik werd genomen, liggen op 117 hectare 315.000 zonnepanelen.

Digitale informatiebijeenkomst

Donderdagavond 10 september is er een digitale informatiebijeenkomst over zonnepark Meeden. ,,Het liefst hadden we in Meeden een avond georganiseerd waar u informatie zou krijgen en in gesprek zou kunnen met onze medewerkers. Vanwege corona en de noodzakelijke maatregelen organiseren we dit nu online.’’

De initiatiefnemers zeggen over het ontwerp van zonnepark Meeden graag in gesprek te gaan met omwonenden en belanghebbenden. ,,We betrekken ook de expertise van een landschapsarchitect en een ecoloog bij het ontwerp. Door krachten te bundelen en u te betrekken in het ontwerpproces ontstaat een plan dat past in de omgeving.’’

Voor de online bijeenkomst wordt een korte video online geplaatst en valt informatie te lezen. Namens de initiatiefnemers zit een team klaar om vragen per chat, mail of telefonisch te beantwoorden. Contactgegevens worden die avond online geplaatst.

www.solarcentury-zonneparken.com/infoavond-zonnepark-meeden/

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu