Waarde olie- en gasreserves keldert van 169 naar minder dan 8 miljard. Belangrijkste oorzaak: de afbouw van de gaswinning uit Groningen

Foto: Archief Kees van de Veen

De waarde van de Nederlandse olie- en gasreserves is van 169 miljard euro in 2013 gekelderd naar minder dan 8 miljard euro in 2019.

De belangrijkste oorzaak is de afbouw van de gaswinning uit het Slochterenveld die in 2014 in verband met de aardschokproblemen werd ingezet, een jaar nadat er nog 54 miljard kuub gas uit was gewonnen. Maar ook de prijsval van aardgas met 37 procent die in 2013 begon, verklaart voor een deel de waardedaling.

275 miljard euro in 2007

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2007 werd de waarde van de olie- en gasreserves nog bepaald op 275 miljard euro. De winning van Gronings gas eindigt waarschijnlijk in 2022.

Door de lage gasprijs, de afbouw van infrastructuur en de weerstand tegen fossiele brandstoffen bij de bevolking en investeerders daalt ook de winning uit de kleine gasvelden, waarvan de voorraden ook snel slinken.

Verbruik niet af nauwelijks afgenomen

Terwijl de winning gestaag wordt afgebouwd, is het gasverbruik sinds 2013 niet of nauwelijks afgenomen. In dat koude jaar werd er 44,2 kubieke meter verbruikt. Vorig jaar bedroeg dat volume 42,5 miljard euro. Toen was de energiesector de grootste afnemer, gevolgd door de nijverheid en de bewoners van huizen.

Voor de productie van elektriciteit is het gasverbruik fors toegenomen. Door de lage gasprijs kunnen gasgestookte centrales goedkoper stroom leveren dan kolencentrales. Ondanks het streven naar gasloze woningen is het verbruik van gas door huishoudens slechts marginaal afgenomen.

Meer import dan export

Het binnenlandse gasverbruik kon vorig jaar nog voor driekwart worden gedekt door binnenlandse productie. Er is echter steeds meer buitenlandse gas nodig. In 2018 werd er voor het eerst meer gas ingevoerd dan uitgevoerd. Vorig jaren nam de export verder af en de import verder toe.

Naast het gas uit vooral Rusland en Noorwegen dat per pijpleiding naar ons land komt, is er ook het gas dat vloeibaar per schip naar Nederland wordt gebracht. Dit zogeheten LNG komt aan land bij de special daarvoor aangelegde Gate Terminal bij Rotterdam.

Nederland kent ook een aantal kleine olievelden op land en op zee, die qua volume niet vergelijkbaar zijn met de gasvelden in ons land. Gemeten naar de calorische waarde bestond in 2005 3 procent van de fossiele energiereserves uit olie. Door de daling van de aardgasreserves is dit nu 14 procent. Van het totale olieverbruik in Nederland komt een procent uit de eigen velden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu