Waarschuwing: ,,Strijd tegen windmolens radicaliseert''

Foto: Kees van de Veen

Woordvoerders van platforms tegen grootschalige windenergie waarschuwden al eerder: inwoners van de Veenkoloniën die het gevoel hebben dat ze niets meer te verliezen hebben, kunnen radicaliseren.

Ze vinden de omvang van de geplande windparken in de Drentse Monden en de omgeving van Meeden buiten alle proporties. Ze hebben het gevoel dat de overheid hen willens wetens opzadelt met een energielandschap waarin ze zich ontheemd voelen.

Emmen en Delfzijl

Ook op andere plaatsen in Groningen en Drenthe neemt de aversie toe. Bij Emmen en Delfzijl vrezen inwoners voor de impact van omvangrijke windparken. Zeker nu duidelijk wordt dat de initiatiefnemers de mogelijkheid hebben hogere windturbines te plaatsen met meer vermogen.

Concentratie

De provincie Groningen heeft met de minister afgesproken dat er ruimte is voor een opgesteld vermogen van 855,5 megawatt. De provincie Drenthe staat voor 285,5 megawatt. Er is gekozen voor een concentratie van windparken om te voorkomen dat turbines als hagelslag over de provincies worden verspreid. Daar staat tegenover dat de inwoners in de aangewezen gebieden hun woonomgeving straks ingrijpend veranderd zien.

Negatieve impact

Steeds meer mensen raken er van overtuigd dat de turbines grote en negatieve impact hebben op hun gezondheid en de leefomgeving. Voeg daarbij de krimpproblematiek en in Groningen de aardbevingen door gaswinning. Ze leiden, zo is door wetenschappers bevestigd, tot waardedaling van woningen en gebouwen.

Wind op zee

Nu blijkt dat de kosten van windparken op zee sterk gedaald zijn, vinden tegenstanders van grote windmolenparken op land dat het Rijk de plannen moet wijzigen. Koop de projectontwikkelaars uit en ga verder met wind op zee. Het Rijk lijkt daar niet toe bereid. Om de landelijke klimaatdoelstellingen te bereiken, zijn alle windmolens nodig, ook die op land in Groningen en Drenthe.

Raad van State

Bij de Raad van State hebben Drentse tegenstanders betoogd dat de crisis- en herstelwet is misbruikt om windplannen er door te drukken. De economische crisis was al grotendeels voorbij toen politieke besluiten over de windparken werden genomen. De Raad van State doet binnenkort uitspraak in de zaak van het windpark Drentse Monden en Oostermoer.

Nieuws

Meest gelezen

menu