Waddenacademie: extreem weer heeft gevolgen voor het Waddengebied

Waddenacademie: Extreem weer heeft gevolgen voor het Waddengebied. ANP

Meer hoosbuien afgewisseld met langere perioden van droogte hebben gevolgen voor de landbouw, het drinkwater en ook voor de ecologie in het waddengebied, blijkt uit een factsheet van de Waddenacademie.

Langdurige droogte heeft effect op de drinkwatervoorziening - met name op de Waddeneilanden - en verhoogt het risico op verzilting voor de agrarische sector. Voor de Waddenzee leidt de sterkere afwisseling in de aanvoer van zoetwater tot een grotere variatie in lokale zoutgehalten, in verspreiding van slib en in stromingspatronen van het water.

Warmer water

Naast grilligere neerslag zorgt warmer water ook voor een verandering van flora en fauna. Planten- en dierensoorten die voorheen in zuidelijker gebieden voorkwamen, kunnen zich ook vestigen in de Waddenzee. Daarnaast zou het volgens de Waddenacademie kunnen dat - op basis van bestaande modellen en huidige inzichten - rond 2030 in het bekken van het Vlie de zeespiegel sneller zal stijgen dan de wadplaten groeien. Dat zal veel invloed hebben op de leefomgeving van planten en het foerageergedrag van dieren, schrijft de organisatie.

Deze bevindingen staan in het factsheet: Klimaatverandering in Nederland. Feiten, trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor het Waddengebied van de Waddenacademie . Het document is gebaseerd op twee recente rapporten: Sixth Assessment Report van het IPCC en KNMI Klimaatsignaal ’21.

Nieuws

menu