Waddeneilanden zien meer gaswinning om Groningen te ontzien niet zitten

De Waddeneilanden verzetten zich tegen het plan van minister Wiebes om meer gas te winnen uit kleine velden.

Het opschroeven van de winning uit kleine gasvelden is volgens Wiebes nodig om de afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld op te vangen. Dat betekent waarschijnlijk dat er ook rond de Waddeneilanden meer naar gas geboord gaat worden.

Nieuws

menu