Waddenfondsproject Ruim Baan voor Vissen krijgt vervolg: investeringen in aanleg van paai- en opgroeigebieden voor trekvissen en knelpunten aangepakt

Afgelopen week onderstreepten de bestuurders van de vier waterschappen en vertegenwoordigers van Van Hall Larenstein hun samenwerking in Ruim baan voor vissen 2 met een werkbezoek aan de VisKringloop Wieringermeer in Slootdorp. Foto: Ruim Baan voor Vissen

Er wordt de komende jaren geïnvesteerd in de aanleg van paai- en opgroeigebieden voor trekvissen in het kustgebied langs de Wadden. Ook worden er nog een aantal knelpunten bij gemalen en sluizen opgelost. Dat is mogelijk omdat het Waddenfondsproject Ruim Baan voor Vissen een vervolg krijgt.

Het gezamenlijke project van de vier noordelijke waterschappen en hogeschool Van Hall Larenstein is bedoeld om de vismigratie en de visstand langs de Waddenkust te verbeteren. Door zwemroutes langs sluizen, gemalen, stuwen, dijken en dammen visvriendelijk te maken en hindernissen weg te nemen, kunnen vissen ge makkelijker tussen de zoute Waddenzee en de zoete binnenwateren zwemmen.

Sinds 2010 werken de waterschappen aan het project Ruim Baan voor Vissen. Zo zijn onder andere bij Delfzijl maatregelen uitgevoerd waardoor trekvissen makkelijker naar de boezemkanalen van Duurswold zwemmen, is er bij Zwarte Haan in Friesland een vispassage in de Waddenzeedijk aangelegd en kreeg Noord-Holland de VisKringloop. Doordat het project een vervolg krijgt, kunnen er de komende jaren nog meer verbeteringen worden doorgevoerd.

Bijdrage

Met de bijdrage van het Waddenfonds, bijna 12,8 miljoen euro, werken de waterschappen Wetterskip Fryslân, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en hogeschool Van Hall Larenstein aan het vervolg van Ruim Baan voor Vissen. Eind 2025 moet een groot deel van de resterende knelpunten in de vismigratie zijn opgelost en moet er kennis uit onderzoek zijn opgedaan en zijn uitgewisseld.

Nieuws

menu