Waddenvereniging is tegen verlaging zoutnorm voor Lauwersmeer: 'We moeten niet minder doen, maar meer'

De Waddenvereniging vindt het een slecht plan om de zoutnorm in het Lauwersmeer te verlagen. De organisatie vreest dat door het bijstellen van de norm projecten op het gebied van vismigratie in het water vallen.

Waterstand in het Lauwersmeer is te hoog voor de rietproef.

Waterstand in het Lauwersmeer is te hoog voor de rietproef. Foto: Archief Jan Willem van Vliet

Het waterschap Noorderzijlvest heeft plannen om het maximale zoutgehalte in de vroegere Lauwerszee naar beneden bij te stellen. Het schap is bezig met de Kader Richtlijn Water doelen. Die zijn in augustus al vastgesteld, met uitzondering van één punt: ‘herstellen van de open verbinding Lauwersmeer/Waddenzee’.

Dat onderwerp staat woensdag ter discussie.

‘Lauwersmeer moet geen tweede IJsselmeer worden’

De Waddenvereniging maakt zich grote zorgen. „Als het maximale zoutgehalte omlaag wordt gebracht, schuift het Lauwersmeer de kant op van het IJsselmeer. Daar mag geen zout water in komen”, legt zeebioloog Wouter van der Heij uit. „In het Lauwersmeer mag dat wel. Dat biedt kansen om de verbinding met de Waddenzee mogelijk te maken en dat is goed voor de onderwaternatuur in zowel het Lauwersmeer als de Waddenzee.”

De Waddenvereniging probeert bijvoorbeeld de zeeforel terug te laten keren in het watersysteem met het project ‘Vissen voor verbinding’. Die vissoort wordt geboren in beeksystemen in Drenthe, zwemt naar zee en keert na een paar jaar terug om eitjes te leggen in dezelfde beek als waar de vis geboren is.

Van der Heij is bang dat, wanneer de norm wordt aangepast, het waterschap vaker ingrijpt bij projecten. „Ze kunnen dan op de rode knop drukken en zeggen: ‘sorry, dit levert te veel zout op.’ Het wordt door deze maatregelen steeds meer een zoet meer, terwijl het een oude zeearm is met een natuurfunctie. We moeten niet minder doen, maar meer.”

Chique oplossing

De boeren rondom het Lauwersmeer zijn juist blij met het voorstel. Zij vrezen verzilting van de landbouwgrond als er geen maatregelen genomen worden. Als het zoutgehalte te hoog is, kunnen bepaalde gewassen niet goed meer groeien waardoor akkerbouwers schade lijden. Waterschap Noorderzijlvest is daarom met betrokken partijen om tafel gegaan. Het voorstel dat er nu ligt, is op basis van die gesprekken geformuleerd.

Volgens bestuurslid Annet van Velde van het waterschap Noorderzijlvest hoeft de Waddenvereniging zich helemaal geen zorgen te maken. „Dit is juist een heel chique oplossing die ervoor zorgt dat we door kunnen gaan met de vispassage én de zorgen over verzilting van de landbouwgrond wegnemen.”

De voorgestelde chloride gehalten hebben alleen betrekking op de effecten van de KRW maatregelen in het Lauwersmeer. Schieten de waarden om een andere reden omhoog, dan hoeft het waterschap daar geen maatregelen voor te nemen.

Genoeg speelruimte

Volgens Van Velde is de kans dat in de praktijk die maximale zoutwaarde wordt gehaald, heel klein. De voorgestelde bovengrens (1200 mg CI/I) levert nog genoeg ruimte op om de visstand in het meer weer op peil te brengen. „Het huidige chloride gehalte bij de Cleveringsluizen is overigens zelfs nog beneden de ondergrens van 750. We willen uiteindelijk allemaal hetzelfde: schoon en gezond water.”

Als de maatregel woensdag wordt vastgesteld, gaat het complete maatregelenpakker naar de Gedeputeerde Staten. Vanaf komend voorjaar staat het ontwerp open voor zienswijzen. In de tussentijd start Noorderzijlvest gesprekken op met belanghebbenden over de uitwerking van alle maatregelen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu