Waddenvereniging is tegen verlaging zoutnorm voor Lauwersmeer: 'We moeten niet minder doen, maar meer'

De Waddenvereniging vindt het een slecht plan om de zoutnorm in het Lauwersmeer te verlagen. De organisatie vreest dat door het bijstellen van de norm projecten op het gebied van vismigratie in het water vallen.

Waterstand in het Lauwersmeer is te hoog voor de rietproef.

Waterstand in het Lauwersmeer is te hoog voor de rietproef. Foto: Archief Jan Willem van Vliet

Het waterschap Noorderzijlvest heeft plannen om het maximale zoutgehalte in de vroegere Lauwerszee naar beneden bij te stellen. Het schap is bezig met de Kader Richtlijn Water doelen. Die zijn in augustus al vastgesteld, met uitzondering van één punt: ‘herstellen van de open verbinding Lauwersmeer/Waddenzee’.

Nieuws

menu