Wakkert nieuwe woonvisie Stadskanaal krimp aan?

Het gemeentehuis in Stadskanaal Foto: DVHN

Gaan de nieuwe woonplannen van Stadskanaal ervoor zorgen dat starters straks niet meer in Stadskanaal kunnen wonen en dat jonge gezinnen wegblijven? Raadsleden in de gemeente zijn geschrokken van de ‘ambitieloze’ woonvisie, zij vrezen dat de verwachte krimp door de plannen wordt aangewakkerd.

Vanavond wordt de nieuwe woonvisie van Stadskanaal besproken in de gemeenteraad. In die woonvisie staat onder meer dat het aantal huishoudens zal dalen en dat de bevolking zal vergrijzen. De gemeente wil daarop inspelen door zeer minimaal te bouwen.

In Mussel, Onstwedde en Alteveer mogen per dorp maximaal vijf nieuwe huizen worden gebouwd. In de buitengebieden mogen alleen nog plannen ontwikkeld worden wanneer die er bijvoorbeeld voor zorgen dat monumentale panden behouden blijven.

Alleen rondom het centrum van Stadskanaal is ruimte voor grootschaliger nieuwbouw. Dat moeten vooral woningen worden voor ouderen.

De toekomstplannen richten zich vooral op die groep. Er wordt onder meer ruimte gecreëerd voor mantelzorgwoningen, langer thuiswonen en woningen levensloopbestendig maken.

Studio's voor jongeren

Voor jongeren wil de gemeente ruimte bieden aan ‘tijdelijke woonvormen’ als studio’s. Verder moet worden ingezet op vroegtijdige voorlichting waardoor ‘betaalbaarheid,verwachtingen met betrekking tot de betaalbaarheid en haalbaarheid en het voorkomen van schulden’ centraal staan.

Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor hen, vraagt raadslid Klaas Pals (D66) zich af. „Er is helemaal niets concreets voor jongeren.” Tijdens de afgelopen winter werd hierover nog een speciaal congres gehouden met jongeren. Hij ziet daar weinig van terug in het document. Volgens hem kan het stuk dan ook direct terug naar de tekentafel. „Het mist elke vorm van ambitie.”

In het plan wordt volgens Pals bovendien onvoldoende ingespeeld op kansen die ontstaan door de geplande spoorverbinding en de verdubbeling van de N366. Ook is er volgens hem veel te weinig ruimte voor woningen van tussen de twee en drie ton. „Wij vinden het een verschrikkelijk stuk.”

Geen heil in de plannen zoals die er nu liggen

Ook de PvdA ziet geen heil in de plannen zoals die er nu liggen. „Op deze manier wordt de krimp niet begeleid, maar bevorderd”, zegt Egbert Hofstra. De gemeente wil woningen die niet meer aan de eisen van nu voldoen verduurzamen of vergroten door die samen te voegen met andere huizen. Hofstra pleit juist voor nieuwbouw.

Het is vreemd dat er bovendien geen plan ligt voor eventuele woningbouw rondom het te bouwen station, vindt Erik Bieze (Gemeentebelangen). „Volgens de plannen moet er in 2024 een trein gaan rijden. Daar zou ook een plan voor woningbouw bij moeten liggen. Het had allemaal wel wat ambitieuzer gemogen.”

Meer sociale huurwoningen

Joëlle-Maxim Ham (SP) wil juist meer sociale huurwoningen. „Als je acht maanden wilt wachten op een huis en niet teveel eisen hebt dan kun je een woning krijgen.” Ham spreekt van een ‘selffulfilling-prophecy’: de politica vindt dat er teveel wordt meegegaan in de verwachting dat er krimp zal zijn, zonder dat die krimp een strobrede in de weg wordt gelegd. „Juist nu is het belangrijk een goed woningbeleid op te stellen.”

PvdA, SP, Gemeentebelangen en D66 vinden dat de plannen van de gemeente de woningmarkt op slot zet en dat er alleen ruimte overblijft in de kern van Stadskanaal. Zij hopen dat het college de plannen nogmaals bekijkt. „Dit temeer omdat er eind van dit jaar een nieuw onderzoek en cijfers beschikbaar komen en de ontwikkelingen op de woningmarkt sinds 2017 sterk zijn gewijzigd.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu