Walfridusschool in Bedum krijgt studio’s aan de achterkant

BEDUM De aanbouwen aan de achterkant van de Walfridusschool in Bedum maken plaats voor studio’s. Het plan van aanpak is deze week gepresenteerd.

De school wordt, net als vijf andere in de gemeente, aardbevingsbestendig gemaakt en aangepast aan de eisen van de toekomst. Het karakteristieke hoofdgebouw blijft in het ontwerp van Martijn de Lange van ‘Meander Architectuur’ wel bestaan, daarachter komt nieuwbouw.

De Lange: ,,Vroeger werden scholen als ‘lokalen langs gangen’ ontworpen. De Walfridusschool krijgt studio's rondom leerpleinen. Kinderen kunnen zo, naast klassikale lessen, hun eigen plek zoeken om er zelfstandig of in groepsverband te werken.”

Het gebouw wordt ook verduurzaamd. Het streven is een energieneutrale school. De Lange: ,,In het traject voor nieuwbouw loopt deze school voorop.’’

De Walfridusschool aan de Bazuinslaan is, met De Horizon aan de Marijkelaan, de eerste school die aangepakt wordt. De zes scholen moeten binnen drie jaar aardbevingsbestendig zijn. Bedum is daarmee de eerste in de regio.

De leerlingen verhuizen na de zomer naar de tijdelijke school ten zuiden van de ijsbaan in Bedum. De bouw daarvan begint eind april, begin mei. De verbouwing van de Walfridusschool duurt tot begin 2017. De NAM betaalt de versterking. De Nationaal Coördinator Groningen is in overleg met het rijk voor aanvullende financiering.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu