Wandeldriedaagse door Oost-Groningen: Energietransitie is monnikenwerk

Broeder Antonius, Martin van der Kooij, tijdens zijn wandeltocht door Oost-Groningen. Foto: Duncan Wijting

Als een middeleeuwse monnik door Oost-Groningen lopen voor de nieuwe Energie Coöperatie Oldambt. Martin van der Kooij, alias broeder Anthonius, deed het.

Het is koud bij de oude remise in Bad Nieuweschans. Vanuit de verte komt een gestalte aangelopen. In pij met daaronder nieuwerwetse, orthopedisch geheel verantwoorde wandelschoenen. De ‘monnik’ trekt zijn handschoen uit om handen te schudden. Anthonius loopt voor de operichting van de Energie Coöperatie Oldambt.

Wandeldriedaagse

Woensdag is hij, in het gewone leven Martin van der Kooij (64), van start gegaan met deze wandeldriedaagse.

Begonnen in zijn woonplaats Nieuwe Pekela via Veendam, Westerlee, het voormalig klooster Mons Sinaï in Heiligerlee naar Scheemda. Dag twee liep van Scheemda via Nieuwolda, Oostwold en Finsterwolde naar Kostverloren. Twee lange wandelingen in de miezerige regen. Gisterochtend scheen de zon, was het stralend weer, maar koud.

De laatste dag voerde ‘Anthonius’ van Kostverloren via Drieborg, Bad Nieuweschans, Nieuw Beerta en Beerta naar het eindpunt Ulsda.

Monniken

Van der Kooij zegt eigenlijk twee interessevelden aan elkaar te hebben gekoppeld. ,,Ik heb me verdiept in de kloostergeschiedenis van Groningen. In de provincie hebben liefst 64 kloosters gestaan! De monniken hebben er heel erg aan meegeholpen om het aanzien van het landschap te scheppen. En nu gaan wij meehelpen door energietransitie met zonnepanelen en kleinschalige windmolens een volgende stap in het veranderen van het Oost-Groninger landschap te maken. ’’

Bewustwording, draagvlak creëren, dat is de boodschap. ,,Wat de energietransitie in Oost-Groningen betreft gebeurde er nooit wat’’, legt Van der Kooij uit.

,,Mij is gevraagd daar iets aan te doen. In alle dorpen is wel een dorpsvereniging, maar die hebben hun handen vol aan dorpsvisies, krimp etcetera. Je moet de dorpen wat de energie betreft verenigen. Als je heel veel kleine coöperatietjes hebt dan zakt het weer in elkaar. Eén grote is veel beter.’’

Veel respons

,,Er is heel veel respons gekomen op de oproep. Bewoners kunnen lid worden van de coöperatie en zelf het heft in handen nemen, zodat het landschap niet weer volgebouwd wordt door commerciële jongens uit Limburg. De revenuen moeten voor de burgers zelf zijn en niet voor commerciële bedrijven.’’

Er is animo, de voorbereidingen voor de oprichting zijn in gang gezet. Ze wordt gesteund door de Groninger Energie Koepel en door Noordelijk Lokaal Duurzaam. Broeder Anthonius kan tevreden zijn.

Nieuws

Meest gelezen

menu