'Stem van de Hunze' als pleidooi voor het terugleggen van de verdwenen rivier door Groningen naar de Waddenzee: waterberging en klimaatbuffer ineen, zoals Het Groninger Landschap beoogt

De Hunze stroomde ooit als een rivier van Zuidoost-Drenthe via het Reitdiep naar de Waddenzee. Het Groninger Landschap hoopt op herstel van de oude loop. Mooi en nuttig. Theatermaker Sijas de Groot maakte er een audiowandeling over.

De Stem van de Hunze

De Stem van de Hunze Foto: Sebastian Rodenhuis

We staan naast de Stainkoeln. Eerst met Jan Beekman, ecoloog van Het Groninger Landschap, een week later getooid met de hoofdtelefoon voor theaterwandeling Stem van de Hunze van Sijas de Groot. Op de plek waar de Winschoterweg een flauwe bocht maakt, langs het Winschoterdiep en langs die vuilstort, trekken twee slootjes het land in. Een onregelmatig en voorzichtig oplopend dijkje scheidt ze van elkaar. Ongerept cultuurlandschap, te midden van opstomende industrie. ,,Hierover liep de oude stadsweg”, zegt Beekman. Een eindje verderop bewijzen keien van vroeger dat.

Door de stad, door de provincie

Nieuws

menu