WarmteStad maakte 2,75 miljoen verlies (onder meer door de zachte winter)

De aanleg van een warmtenet in Groningen.

WarmteStad draaide vorig jaar fors meer verlies dan verwacht: geen 0,9 miljoen, maar ruim drie keer zoveel. Dat blijkt uit een prognose over de financiën van 2019.

„We wisten dat WarmteStad te maken zou hebben met grote uitgaven aan het begin”, stelt wethouder Philip Broeksma (GroenLinks). Er was dus al rekening gehouden met verlies in de begroting van het bedrijf, dat duurzame warmte levert met een warmtenet in het noordwesten van de stad en enkele bronnen voor warmte-koude-opslag (WKO).

Vertraagde bouwprojecten en warm weer

„Maar we denken dat het tekort uiteindelijk groter is dan gedacht”, zegt Broeksma. Volgens een prognose draaide WarmteStad dat jaar 2,75 miljoen euro verlies. Eind april moet het definitieve aanloopverlies over 2019 duidelijk worden uit de jaarrekening.

Er zaten afgelopen jaar verschillende dingen tegen, verklaart de wethouder. Enkele bouwprojecten werden vertraagd opgeleverd, waardoor het ook langer duurde tot WarmteStad er nieuwe klanten bijkreeg. „En omdat het warmer was dan verwacht, is er minder warmte verkocht in de gebouwen.”

WarmteStad begroot in het vervolg realistischer

De gemeente is samen met het Waterbedrijf Groningen eigenaar van WarmteStad. De verliezen hebben voor de beide aandeelhouders geen financiële gevolgen, zegt Broeksma: „De risicobuffer is groot genoeg om dit op te vangen.” Ook het begrote verlies over 2020 - 2,5 miljoen euro - levert de gemeente geen problemen op.

Broeksma verwacht niet dat het verlies over 2020 wéér veel hoger kan uitvallen; WarmteStad heeft maatregelen getroffen die moeten zorgen voor scherpere financiële voorspellingen. Het bedrijf gaat vanaf nu maandelijks rapporteren over de stand van zaken. Ook is er een nieuwe controller aangesteld.

Nieuws

Meest gelezen

menu