Wat bromt er zo in het Westerkwartier?

De bromtoon waar mensen in het Westerkwartier al jaren last van hebben ontpopt zich tot een X-file. Bij een dit najaar afgerond onderzoek naar het laagfrequente geluid is het gebrom duidelijk vastgesteld. De herkomst van het geluid is op een enkel geval na niet te vinden.

De gemeente Zuidhorn heeft de onderzoeksresultaten donderdag bekend gemaakt. De geluidsmetingen hebben plaatsgevonden in Kommerzijl, Niehove, Saaksum, Zuidhorn en rondom het NAM-terrein Grijpskerk. Veel inwoners die last hebben van het gebrom wijzen naar de NAM-locatie als bron van het geluid. Slechts in een enkel geval werd deze locatie inderdaad als veroorzaker van het geluid vastgesteld. In andere gevallen is de herkomst van het gebrom niet vastgesteld.

Geluidsmetingen

Mensen in het Westerkwartier spreken al jaren van een ‘gekmakende’ bromtoon. Er is zelfs een film over gemaakt. Laagfrequent geluid is geluid lager dan 100 Hertz. Mensen die hier last van hebben horen een brommend geluid of voelen trillingen. De onderzoekers hebben met grote nauwkeurigheid meerdere laagfrequente tonen vastgesteld.

De geluidsmetingen zijn eind november 2015 uitgevoerd door geluidsspecialisten van de Omgevingsdienst samen met Microflown Technologies. Inwoners die last hebben van laagfrequent geluid zijn betrokken bij het onderzoek. De gemeente zoekt met de nieuwe onderzoeksresultaten contact met de NAM en de Rijksoverheid.

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

In het laatste onderzoek werd gebruik gemaakt van een nieuwe meettechniek. Traditioneel vinden geluidsmetingen plaats door het meten van geluidsdruk. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van meetapparatuur, die de verplaatsing van luchtmoleculen meet. Daarmee wordt niet alleen de frequentie en relatieve sterkte van het geluid weergegeven, maar ook de richting van het geluid. Gedurende de momenten dat de betrokken inwoners ernstige hinder hadden, zijn meerdere laagfrequente tonen vastgesteld.

Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) heeft in de gemeente Zuidhorn eerder metingen gedaan naar laagfrequent geluid. Het NLR concludeerde dat de installatie op het NAM terrein niet verantwoordelijk kon zijn voor hinder door laagfrequent geluid. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat het gebrom zowel van het NAM-terrein als van andere locaties afkomstig is.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu