Wat kunnen we leren van de pandemieën van vroeger? Medisch historica Rina Knoeff trekt 7 ontnuchterende conclusies

Wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen. Zo luidt een oude spreuk. Wat kunnen we leren van de manier waarop er vroeger met pandemieën werd omgegaan? Gesprek met medisch historica Rina Knoeff over zeven opmerkelijke overeenkomsten tussen toen en nu.

Illustratie: Wellcome images

Illustratie: Wellcome images

Pest: de Zwarte Dood. Cholera: de Blauwe Dood. Spaanse Griep: de Windvlaag des Doods. Huiveringwekkende namen zijn het, voor dodelijke besmettelijke ziektes die miljoenen levens hebben gekost.