Wat speelt er diep onder de grond in Veendam?

Welke ellende maken inwoners van Veendam mee als gevolg van mijnbouw? De gemeenteraad wil het van ze zelf horen en komt met een speciale bijeenkomst.

Binnen de gemeentegrenzen van Veendam speelt zich ondergronds van alles af. De NAM wint er gas. Er wordt zout en magnesium gewonnen door Nedmag en Nouryon (voorheen AkzoNobel). Uit de diepere ondergrond wordt water opgepompt en bij Zuidwending heeft EnergyStock (een 100 procent dochter van Gasunie) een ondergrondse gasopslag.

Bijeenkomst op 13 mei

De gemeenteraad van Veendam wil een beeld hebben van de ervaringen van inwoners met de effecten van deze zogeheten gestapelde mijnbouw. Raadslid Lies Zondag van de lijst VUK spreekt van een complexiteit aan ondergrondse activiteiten. ,,Er is bodemdaling, schade aan woningen, scheuren in muren. Er is stress en spanning. Mensen zijn boos en ongerust.’’ Met collega’s van de SP, GemeenteBelangen en PvdA zit ze in een werkgroep die de bijeenkomst op 13 mei voorbereidt.

,,Alle raadsleden zijn aanwezig om van de mensen zelf te horen waar ze mee te maken hebben’’, zegt Zondag. De raad laat zich door alle betrokken partijen informeren. Vorig jaar kregen Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en Nedmag het woord. Zondag: ,,Dit keer staan de inwoners centraal. Voor hen is dit podium.’’

Aan de orde brengen

Fractievoorzitter Harry Schoonewille van de SP: ,,Het is een open bijeenkomst, maar geen reguliere raadsvergadering. Onder leiding van een spreekstalmeester van buiten de raad, mogen inwoners hun zegje doen.’’ Zondag: ,,We willen een goed beeld hebben van ervaringen van inwoners met de effecten rondom mijnbouw. Op basis van al die verkregen informatie is de gemeenteraad beter in staat het gesprek aan te gaan, en de effecten van de mijnbouw aan de orde te stellen, bij de betrokken organisaties.’’

Een direct verband tussen bijvoorbeeld zoutwinning en schade aan gebouwen is formeel niet aangetoond. ,,Dat kan zijn’’, zegt Schoonewille: ,,Er is schade. Er speelt van alles. Het is niet zonder gevaar wat er ondergronds allemaal gebeurt.’’

Geen oplossing bieden

Zondag: ,,De bedoeling van de bijeenkomst is om te horen, te inventariseren en de bevindingen door geven aan betrokken instanties. De raad zelf kan geen oplossing bieden. We kunnen ons wel beter laten informeren. Veel inwoners hebben kennis van zaken. Daar moeten we als raad van profiteren om goed beslagen ten ijs te komen bij het opstellen van een zienswijze.’’

Mensen die hun verhaal publiekelijk willen delen moeten zich voor 28 april melden. Ze kunnen een mail sturen aan Griffie@veendam.nl.

Beetje laat

Eén van de mensen die zeker van de mogelijkheid tot inspreken gebuikt maakt is Jakoba Gräper-Niemeijer uit Borgercompagnie. Al jaren volgt ze de ontwikkelingen van zoutwinner Nedmag op de voet. ,,Zo’n bijeenkomst is een goed initiatief; het komt alleen wel een beetje laat. Dit had veel eerder gemoeten. Vorig jaar bijvoorbeeld toen er door een lek in de zoutbron bij Tripscompagnie duizenden liters diesel weglekte. Maar goed. De winningsproblematiek blijft actueel. Er blijven voortdurend dingen spelen. Het is dus goed dat de gemeenteraad zich laat informeren.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu