Wat wil het UMC Groningen met het Oosterhamriktracé?

Luchtfoto van het Oosterhamriktracé met DOT aan de Vrydemalaan (rechts) vooraan. Auto’s rijden straks, als het aan B en W ligt, langs het water naar de ringweg, bussen door de Oosterparkwijk in het verlengde van de Vrydemalaan. Foto Aerophoto Eelde

Omwonenden van het Oosterhamrikkanaal in Groningen willen van B en W weten of zij in de discussie over het Oosterhamriktracé naar de pijpen van het UMCG dansen.

Dat de stad aan het handje van het ziekenhuis loopt, is een lang lopend gerucht in de stad. Bewoners van de Korrewegbuurt en de Oosterparkwijk willen er antwoord op. Ze lopen te hoop tegen de plannen voor een nieuwe ontsluitingsroute naar het ziekenhuis. Die maakt drukke wegen nauwelijks rustiger en trekt volgens hen alleen maar meer verkeer aan.

Waar loop de nieuwe autoroute langs?

De route loopt langs het kanaal vanaf/ naar de oostelijke ringweg bij Kardinge. B en W willen auto’s over de huidige busbaan laten rijden en de bussen verhuizen naar de Oosterparkwijk (Thomassen à Thuessinklaan, Wielewaalplein en Vinkenstraat).

Buurtoverleg Professorenbuurt Oost en woonbootbewoners eisen opheldering over de geruchten, voordat de gemeenteraad de discussie volgende maand beslecht. Ze hebben de indruk dat de ontsluitingsweg er hoe dan ook moet komen.

Oosterparkwijk stapt uit frustratie uit overleg

De bewonersorganisatie Oosterparkwijk is uit frustratie uit het overleg met de gemeente gestapt. Naar haar mening was er geen mogelijkheid voor een echte discussie, worden waarborgen voor de leefomgeving steeds vooruit geschoven en ontbreken heldere voorwaarden voor het tracé.

De drie bewonersgroepen concluderen uit de onderzoeken dat het rendement van alle genoemde varianten beperkt is en de kosten en belasting van de woonomgeving groot. Dat de stad maar blijft volharden in het plan, voedt een stroom geruchten.

Vier geruchten voorgelegd aan B en W

,,Uit gesprekken met vertegenwoordigers van het UMCG komt meer dan eens naar voren dat het ziekenhuis het Oosterhamriktracé de enige acceptabele oplossing vindt. We vangen telkens signalen op die vragen opwerpen over de onafhankelijkheid van de gemeente’’, schrijven bewoners in een brief aan B en W. Ze benoemen vier geruchten:

er zou sprake zijn van een (in)formele afspraak tussen gemeente en UMCG dat er de ontsluitingsweg er hoe dan ook moet komen.

Het UMCG zou de bereikbaarheidsstudie van Goudappel Coffeng naar de weg mede hebben gefinancierd.

Het UMCG zou in dit stadium al nauw betrokken zijn bij het aantrekken van financiering bij het Rijk en provincie voor de realisering.

Bij de klankborgroep van gemeente en stakeholders is het UMCG meestal afwezig. Dit wekt de indruk dat de werkelijke betrokkenheid van het UMCG zich op een ander niveau afspeelt.

Volgens de bewoners hoort het UMCG als een van de stakeholders niet mede op of naast de stoel van bestuurders zitten. ,,We hebben begrip voor een studie naar de bereikbaarheid van de stad, vanuit een open vizier. De gemeente zou de schijn van afhankelijklheid moeten vermijden.’’

UMCG: Verkeersprobleem is groter dan het wijkbelang

Een woordvoerder van het ziekenhuis ontkent dat er afspraken met de gemeente zijn, maar geeft toe dat het UMCG de opdracht samen met de stad heeft uitgezet.

,,Wij zoeken verbinding en samenwerking op dit vraagstuk, dat -hoewel pijnlijk voor sommigen- groter is dan het wijkbelang. Niemand wil een ‘drukke weg’ voor z’n deur, maar de stad ontwikkelt zich en dit hoort daar bij. Het is een duurzame oplossingen voor tientallen jaren’’, aldus de woordvoerder.

‘Ontsluiting via Ring Oost is een must’

Volgens haar is het ziekenhuis inderdaad vanaf het begin bij de discussie betrokken. ,,We herkennen ons in de uitkomsten van het onderzoek en de second opinion: de ontsluiting van de stad en UMCG via de oostelijke ring is een must.’’

Volgens het ziekenhuis is een vierde ontsluitingsweg naar het (noord)oosten -naast de Bedumerweg, het Damsterdiep en het Sontwegtracé die aansluiten op de grote provinciale wegen naar Bedum, Winsum en Ten Boer- nodig vanwege dreigende verkeersopstoppingen door de toename van het autoverkeer.

Alternatief plan van oppositie in gemeenteraad

Tegenstanders van het plan vinden dat stad en UMCG het autoverkeer juist aan banden moeten leggen in plaats van te stimuleren, en nog meer moeten inzetten op P+R en openbaar vervoer. Vanuit de gemeenteraad hebben SP en ChristenUnie een alternatief plan bedacht dat volgens hen alle verkeer in de wijken terugdringt. Bang dat een extra autoroute alleen maar meer verkeer aantrekt, willen ze doorgaand autoverkeer dwingen de ringweg te gebruiken in plaats van de stad in te rijden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu