Wat wist Stad van tarief Hillen?

‘Wat wist Stad van tarief Hillen'

Wat wist de gemeente precies van het uurtarief dat Jos Hillen in rekening bracht voor zijn werkzaamheden als projectdirecteur zuidelijke ringweg. De raadsfracties van SP en ChristenUnie willen dat B en W uitleg geven over het bedrag dat Hillen vergoed heeft gekregen.

Wat wist de gemeente precies van het uurtarief dat Jos Hillen in rekening bracht voor zijn werkzaamheden als projectdirecteur zuidelijke ringweg. De raadsfracties van SP en ChristenUnie willen dat B en W uitleg geven over het bedrag dat Hillen vergoed heeft gekregen.

In schriftelijke vragen willen de fracties ook weten of B en W daadwerkelijk hebben ingestemd met het uurtarief van Hillen. NRC Handelsblad onthulde vorige week dat de projectdirecteur een bedrag kreeg dat ver boven de balkenendenorm (225 euro per uur) lag. ,,Wist het college dat hiermee de norm topinkomens werd overschreden en wat deed u ertegen'', vragen de raadsfracties.

Hillen ontving volgens NRC een bedrag 240-250 euro per uur. Daar kwamen onkosten bij plus een vergoeding van 150-180 euro per werkdag omdat hij in Groningen een appartement huurde. SP en ChristenUnie zeggen met stijgende verbazing kennis te hebben genomen van de zaak. De fracties willen helderheid over de periode dat Hillen zowel directeur was bij vliegveld Eelde als projectdirecteur zuidelijke ringweg.

Ook moet er duidelijkheid komen over de declaraties van andere managers van Twynstra en Gudde (het bureau waarvan Hillen partner is). Volgens NRC declareerden zij voor een bedrag van 1,4 miljoen euro. SP en ChristenUnie vragen zich af waarom het declaratiegedrag van Hillen nooit kritisch is bekeken, waar dat landelijk volgens hen wel gebeurde.

Het college moet van SP en ChristenUnie antwoord geven op de vraag waar het extra geld naartoe gaat dat is vrijgemaakt voor ‘gemaakte en niet-declarabele projectkosten'. Ze vragen zich af dit geld ook voor de projectdirecteur was.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu