Waterpeil Paterswoldsemeer wordt hele jaar hetzelfde

Een afbeelding van de toekomstige situatie bij café Friescheveen aan de Meerweg. Het kanaal loopt onder een brug in de Meerweg door naar het Paterswoldsemeer. Het water komt uit de loop van de Drentsche Aa (onderaan). Het water gaat onder het kanaal (met de roeiboten) naar natuurgebied Friescheveen door. Het schone Drentsche Aa water wordt daardoor niet gemengd met ander water, dat wordt afgevoerd naar het Noord-Willemskanaal. Impressie: Provincie Groningen

Waterschap Noorderzijlvest ziet af van de plannen om het wisselende zomer- en winterpeil van het Paterswoldsemeerwater om te draaien. In plaats daarvan komt er een nieuw, vast peil.

Er zit nu 8 cm verschil tussen het zomer (hoog)- en winterpeil. De wisseling was bedacht om de waterkwaliteit in het meer te verbeteren.

Waterpeil omdraaien levert problemen op

,,Onderzoek wijst echter uit dat het teveel problemen oplevert in de omgeving’’, zegt projectmanager Marion Meijer van het waterschap. ,,Daarom stellen we nu voor om het hele jaar een vast peil te hanteren.’’ Dat ligt 5 cm boven het huidige winterpeil, en dus 3 cm lager dan gebruikers in de zomer gewend zijn.

Uitgebreide discussie

De verandering staat nog niet vast. ,,We willen er nog een keer uitgebreid met belangenorganisaties naar kijken. Uiteindelijk moet iedereen vanuit de recreatie, landbouw, bewoners en natuurbeheer ermee kunnen leven. Het is een centimeterkwestie, maar 5 cm kan voor je tuin veel uitmaken. We willen van bewoners horen of de gevolgen die wij hebben berekend overeen komen met hun beleving. Ook de veenoxidatie speelt een rol en de omgeving van het meer, rond Paterswolde, telt natuurlijk mee.’’

Op verzoek van Natuurmonumenten pakt het waterschap in elk geval de verdroging van landgoed De Braak op. ,,Daar gaan we in de winter water opsparen omdat het volgens bewoners droger is dan ze ooit gewend waren. Iets noordelijker, rond de kassen aan de Schelfhorst komt juist meer afvoercapaciteit omdat het zo nat is.’’

Tekeningen gepresenteerd

De provincie Groningen hoopt volgend jaar te kunnen beginnen met de aanleg van een waterverbinding tussen de bovenloop van de Drentsche Aa en het Paterswoldsemeer. De plannen voor deze ecologische zone zijn rond. De provincie presenteerde dinsdagavond tekeningen van de toekomstige omgeving van café Friescheveen aan de Meerweg in Haren, waar een nieuwe brug komt.

Het water loopt pal ten westen van het café (van de kano- en bootverhuur) van de Drentsche Aa naar de voormalige camping aan de noordkant van de Meerweg. De nieuwe waterverbinding stroomt onder het kanaal naar het natuurgebied Friescheveen en de Meerweg door.

Plan ecozone klaar, maar nog niet rond

Het is de bedoeling dat straks schoon vers water uit Drenthe het meer binnenstroomt, in plaats van het smerige water uit het Noord Willemskanaal (of het Friescheveen). Ook dit moet de natuurwaarde en de waterkwaliteit verbeteren, en blauwalg een halt toeroepen. De natuurzone ligt vanaf de Meerweg ongeveer een kilometer over de oostoever van het meer. Over het noordelijke deel is nog een juridische strijd gaande: de huidige eigenaar wil zijn weides houden.

Moerasgebieden

Waterschap, Meerschap en provincie willen in de winter van 2020-2021 beginnen met de aanleg van twee of drie moerasgebieden. Daarvoor komen nu nog vier plekken in aanmerking: paleneiland Raittop, een baggerdepot aan de oostkant van het Hoornsemeer (bij de voormalige eilandjes eerste en laatste kwartier), het zogenaamde Dubbeltjesland bij de toekomstige ecologische zone en een terrein in de buurt van het Scandinavisch Dorp. Voor het moerasgebied wordt bagger uit ondiepe delen van het meer gebruikt. Vorig jaar waren nog acht locaties in de race.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu