Waterschap Noorderzijlvest schouwt vanaf dit jaar niet 4000 maar 1300 kilometer aan sloten

Foto: Pixabay

Waterschap Noorderzijlvest begint volgende week met de jaarlijkse schouw van het onderhoud aan sloten. Het controleert dit jaar echter niet, zoals voorheen, 4000 kilometer aan sloten maar ‘slechts’ 1300 kilometer.

Een eigenaar van grond langs een sloot is verplicht die sloot te onderhouden. Noorderzijlvest controleert elk jaar of mensen zich aan deze onderhoudsplicht houden.

Tijdens deze zogeheten schouw wordt beoordeeld of aan- en afvoer van water niet wordt belemmerd door (te veel) planten, takken of ander afval.

Minder sloten op schouwkaart

Het dagelijks bestuur van Noorderzijlvest heeft 27 oktober een nieuwe schouwkaart vastgesteld. Hierop staan veel minder sloten dan voorheen; alleen sloten die van belang zijn voor een goede waterbeheersing op regionaal niveau staan op de kaart.

Het waterschap controleert vanaf volgende week alle sloten die op deze kaart staan. Als een sloot niet (meer) op de schouwkaart staat, heeft de eigenaar van het perceel grenzen aan die sloot meer tijd en ruimte om de sloot te onderhouden. De onderhoudsplicht blijft namelijk gewoon bestaan.

Het waterschap Noorderzijlvest werkt in het noorden en westen van de provincie Groningen, in de kop van Drenthe en in het Friese deel van het Lauwersmeergebied.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu