Waterschap Noorderzijlvest slaat water uit Leekstermeer op in Vredewoldpolder en de Lettelberterbergboezem. Waterstand meer daalt langzaam

De Lettelberterbergboezem tussen Oostwold, Enumatil en Pasop. Foto: Eigen foto

Waterschap Noorderzijlvest heeft dinsdagavond de overloopgebieden in de Vredewoldpolder en de Lettelberterbergboezem ingezet om water uit het Leekstermeer op te slaan.

Het waterschap besloot de overloopgebieden te gebruiken omdat de waterstand van het Leekstermeer erg hoog was en niet snel leek te dalen. In de Vredewoldpolder stroomde een kleine 250.000 kuub water, in de Lettelberterbergboezem bijna 500.000 kuub.

De waterstand van het Leekstermeer was zo hoog doordat veel water uit hoger gelegen gebieden in Drenthe, via De Onlanden, naar het lager gelegen meer stroomde.

De waterstand van het Leekstermeer daalt inmiddels langzaam.

Noodbemaling bij Tolberter Petten

Bij de Tolberter Petten viel woensdag aan het einde van de ochtend het gemaal uit. Reden voor Noorderzijlvest, in afwachting van een permanente oplossing, een noodbemaling te installeren.

Inspecties van kades

Verder inspecteert het waterschap de dijken en kades langs watergangen regelmatig op schade door afkalven en mogelijke verzakkingen. Dit is nodig omdat de grond door alle neerslag verzadigd is geraakt. Dat geldt ook voor dijken en kades.

Nieuws

menu