Waterschap moet vergunning baggerdepot Doezumertocht verduidelijken van gemeente Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier neemt geen genoegen met de huidige vergunningaanvraag voor een baggerdepot langs de Doezumertocht.

Voorstanders van een tijdelijk slibdepot aan de Doezumertocht (in het weiland) hielden onlangs een tegendemonstratie bij het spandoek van de tegenstanders. Die hebben er als ludieke actie ook slipjes opgehangen.

Voorstanders van een tijdelijk slibdepot aan de Doezumertocht (in het weiland) hielden onlangs een tegendemonstratie bij het spandoek van de tegenstanders. Die hebben er als ludieke actie ook slipjes opgehangen. FOTO JILMER POSTMA

,,We willen dat het waterschap de plek beter onderbouwt’’, zei wethouder Hielke Westra (CDA) woensdagavond in de gemeenteraad. Westerkwartier heeft Wetterskip Fryslân gevraagd waarom een weiland bij de Bokkebuurt voor 3 jaar verandert in een slibdepot , en niet een andere plek.

Start in juli haalbaar?

Nu de vergunningaanvraag nog niet bij B en W op tafel ligt, is het zeer de vraag of de aanleg van het slibdepot volgens plan komende maand kan beginnen. Het schap wil tussen september en december 10 kilometer kanaal uitbaggeren. Het slib blijft volgens de huidige plannen tot in 2023 op twee weilanden liggen.

De kwestie werd op verzoek van D66 en GroenLinks besproken omdat voor- en tegenstanders van het depot in de Bokkebuurt zich roeren en er al eerder gedoe over het gebied is geweest.

Raadslid Klaas Wybo van der Hoek (GroenLinks) hoopt dat het waterschap alsnog alle betrokken buurtbewoners nauw bij het plan betrekt ‘om de lijnen kort en het proces transparant’ te houden.

Vergelijken

Volgens Westra -hij verving verantwoordelijk wethouder Bert Nederveen- lijkt het erop dat het waterschap vooraf geen contact met directe omwonenden heeft gehad. ,,We hebben de indruk dat het waterschap dat eerder had kunnen doen en beter ook met andere locaties had kunnen vergelijken.’’

Tegenstander Herman van Vliet (hij kondigde aan naar de raad van state te stappen) en voorstander Patrick Rubingh (,,het is een prima plek’’) kwamen niet nader tot elkaar. Rubingh, die vermoedt dat Van Vliet uit een persoonlijke afkeer van boeren handelt (die ontkent dat), wees de suggestie om tijdens een barbecue samen naar de EK finale te kijken af. Ze zijn het wel roerend met elkaar eens dat de vaart na 60 jaar nodig weer eens moet worden uitgebaggerd.

Volgens raadslid Alex Steenbergen (ChristenUnie) komt het waterschap in de toekomst niet met de gang van zaken weg. ,,De nieuwe Omgevingswet wil juist draagvlak creëren in de beginfase van een plan. Alternatieven op dezelfde manier beoordelen, helpt ook om begrip van wie dan ook te kweken.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu