We hopen dat de basissscholen weer open mogen, maar kan dat ook? 7 dilemma's op een rij

Er gaat niets boven lessen op school. Het werkt beter en kinderen zien hun vriendjes, vriendinnetjes, juffen en meesters. Veel ouders en leraren hopen dat het kabinet dinsdagavond besluit dat de basisscholen weer open kunnen. Maar kan dat? Zeven dilemma's op een rij.

Foto:

Foto: Marcel van Hoorn

Dilemma 1: Lessen van de juf of digitaal?

Als scholen weer open mogen, zijn het als eerste de basisscholen, zo is de verwachting. Maar kinderen zullen na de meivakantie zeker niet elke dag van 08:30 tot 14:00 uur in de schoolbankjes zitten. En niet in een lokaal met 25 of 30 klasgenoten.

Waarschijnlijk worden ze opgesplitst in groepen, zegt Geert Bijleveld, bestuurder van Marenland met basisscholen in en om Delfzijl en Appingedam. ,,Van een klas van 20 leerlingen maak je twee keer tien verdeeld over twee lokalen. Een groep kan ’s ochtends komen, de andere ‘s middags. Maar je moet waarschijnlijk tussentijds de lokalen ontsmetten. Dan is het handiger dat een groep op maandag komt, de andere op dinsdag enzovoort.’’ Daarbuiten zullen leerlingen digitale lessen blijven krijgen.

Dilemma 2: Troosten of anderhalve meter?

Als scholen weer open gaan, moet er binnen de school een streep door de anderhalve meterregel. Voor meesters, juffen en kinderen is het anders onmogelijk les te geven, kinderen te troosten en te bemoedigen. Het RIVM zegt steeds dat kinderen weinig klachten lijken te krijgen van het coronavirus en dat ze weinig bij dragen aan de verspreiding van het virus, maar ze laat onderzoek doen om dat zeker te weten. De resultaten laten nog op zich wachten.

Die anderhalve meterregel kan overboord, zegt Albert Velthuis namens de Drentse basisscholen. ,,Buitenlandse onderzoeken zeggen dat er met kinderen onder de 8 jaar nagenoeg geen risico’s zijn. Ik vertrouw op deze deskundigen. Wat moet ik anders? Wat mij betreft kunnen de kinderopvang en de onderbouw van de basisscholen weer open.’’

Houdt het kabinet wel vast aan de anderhalve meter dan is het over en uit, zegt Velthuis. ,,Ik heb scholen van 450 leerlingen. Als ik groepen moet blijven opsplitsen, kom ik tientallen lokalen tekort.’’ Hoe duidelijker de regels van minister Slob, hoe beter scholen ze kunnen uitvoeren, zegt hij. ,,Moeten kinderen en personeel handen wassen, moeten lokalen ontsmet? Laat het ons weten dan kunnen wij het organiseren.’’

Dilemma 3: Hele of deel school open?

Veel scholen hebben de afgelopen weken nagedacht hoe ze hun kinderen weer les kunnen geven als ze open gaan. Kinderen in kleine groepjes naar binnen laten gaan, in kleine groepjes laten spelen, looproutes: het is te regelen zeggen basisscholen. Veel zouden het mooi vinden als eerst de laagste klassen weer beginnen. Dan kunnen ze kijken hoe dat loopt en het vervolgens uitbreiden met de oudste kinderen. Velthuis: ,,Het gaat vooral niet om de resultaten, maar weer aan elkaar wennen en de zorg voor elkaar.’’

Dilemma 4: Ouders op school of buiten het hek

Als de kinderen weer naar school mogen, verandert er wat voor ouders. Ze mogen niet meer hun kind naar de klas brengen en met een dikke knuffel afscheid nemen. Zij mogen de school voorlopig niet meer in en moeten buiten ‘het hek’ blijven. Als volwassene vormen ze een te groot besmettingsgevaar.

 

Dilemma 5: Voor de klas of ziek?

Niet alle personeelsleden zijn blij dat ze weer voor de klas moeten. Zij of een familielid hebben en kwetsbare gezondheid en zijn als de dood voor het fnuikende virus. De Algemene Onderwijsbond wil dat de veiligheid van het personeel is gegarandeerd. ,,Als leerkrachten zich ziek melden, gaan we kijken hoe we die gaten opvullen’’, zet Bijleveld: ,,Ik denk dat dat te doen is.’’

Als leraren gezond zijn, kunnen ze gewoon aan het werk, zegt Velthuis. ,,Daarvoor gelden de normen zoals die altijd gelden. Zijn ze ziek of hoesten ze dan moeten ze thuisblijven. Dat geldt ook voor kinderen.’’

Dilemma 6: Kind naar school of thuis blijven?

Als kinderen na de meivakantie weer naar school mogen, moet dat ook. Toch bestaat de verwachting dat niet alle ouders dat zullen doen. Ook al is de kans klein dat hun kind ziek wordt of het virus overdraagt, de kans is er. Om welke reden dan ook willen ouders dat risico niet nemen. Als ze hun kind thuis houden, zijn ze in overtreding, zegt Velthuis. Een gezond kind hoort op school. ,,Als een kind er niet is, nemen we contact op en blijft het weg, dan is het een taak voor de leerplichtambtenaar.’’

Dilemma 7: Middelbare scholen open of dicht?

Dat het voortgezet onderwijs weer open gaat, verwachten bestuurders niet. Deze leerlingen moeten verder reizen, soms met openbaar vervoer waardoor zij en anderen extra risico lopen. Verder is de organisatie ingewikkelder dan bij basisscholen. Scholengemeenschappen hebben soms rond de 1500 leerlingen of meer. ,,Als de helft daarvan op school komt, moeten die allemaal via een looproute door een smalle gang naar hun lokaal: dat gaat nooit’’, zegt Theo Douma van Openbaar Onderwijs Groningen met basis- en middelbare scholen. ,,Onze schoolgebouwen zijn er eenvoudigweg niet op ingericht.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus
menu