Het werkvoorzieningschap Wedeka, met meer dan 1500 personeelsleden, blijft bestaan: het bestuur ziet af van een opsplitsing en kiest voor het zogenoemde ombouwscenario.

Het werkvoorzieningschap Wedeka blijft bestaan en wordt zodanig omgebouwd dat het nog meer een leerwerkbedrijf wordt.

Directeur Grietje Kalfsbeek is blij met de keuze van het bestuur

Directeur Grietje Kalfsbeek is blij met de keuze van het bestuur Foto: Simon van der Woude

Het dagelijks bestuur, met daarin vertegenwoordigers van de gemeenten Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Midden-Groningen en Borger-Odoorn, heeft voor dat toekomstscenario gekozen.

Andere scenario’s die het bestuur onderzocht (met als belangrijk doel de tekorten bij Wedeka terug te dringen), waren die van een afbouw van het schap en de opslitsing. Bij dat laatste zouden de ruim 1500 personeelsleden, mensen met een beperking, in dienst van de gemeenten komen. Wedeka zou dan in zijn huidige vorm ophouden te bestaan.

Sociale impact

,,We hebben de scenario’s onderzocht, de financiële gevolgen, de sociale impact op medewerkers en de toekomstbestendigheid’’, zegt voorzitter Johan Hamster. ,,We zijn uitgekomen op het ombouwscenario We werken dit verder uit.’’ De opsplitsing viel ook af, zo maakt Hamster duidelijk, omdat er in het bestuur te weinig draagvlak voor was.

Directeur Grietje Kalfsbeek is blij met met de keuze. ,,Het personeel kan op de huidige voet verder kan maar we richten ons nu ook veel meer op leerwerktrajecten waarbij we werkzoekenden naar een baan begeleiden. En op dienstverlening, denk aan het geven van dagbesteding. Zo moeten onze inkomsten omhoog. Daarbij blijven we waar mogelijk bezuinigen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu