Weer loting voor Werkman College Stadslyceum

GRONINGEN Zo’n 125 leerlingen die zich hebben aangemeld bij het Werkman College kunnen niet worden geplaatst. Er zijn veel meer aanmeldingen dan plaatsen op de school aan de Nieuwe Sint Jansstraat.

Bij het Stadslyceum van het Werkman (havo/vwo) hebben zich 350 leerlingen voor 224 plekken gemeld. Meer leerlingen kan de school niet bergen. Donderdagmiddag wordt er daarom geloot wie kan worden toegelaten. Leerlingen die al een broertje of zusje op de school hebben, hebben voorrang. Andere leerlingen komen op een wachtlijst of moeten op zoek naar een andere school in de stad.

Het Stadslyceum is trouwens niet de enige school die gedwongen is te loten. Ook bij het Leon van Gelder, Parcival College en Willem Lodewijk Gymnasium hebben zich meer leerlingen aangemeld dan dat er ruimte is. Bij het Leon van Gelder kunnen wel alle leerlingen worden geplaatst die de school als eerste keuze hebben opgegeven. Jongeren die de school op de tweede plek van hun voorkeur hebben staan, moeten loten. Het gaat dan om een kleine vijftig leerlingen.

Voor het Willem Lodewijk moeten ook de tweede keuze-leerlingen loten, zo’n dertig in totaal. Het Parcival heeft een overaanbod voor het vmbo en de havo.

Het overkoepelend bestuur van het Werkman College, O2G2, betreurt dat er geloot moet worden en dat er zoveel leerlingen moeten afvallen. Vorig jaar moest het Stadslyceum ook al loten. Toen was een groot deel van de ouders woest, omdat er op voorlichtingsdagen met geen woord over loting was gerept. Dit jaar heeft het bestuur per school geprobeerd ouders beter te informeren. Ook is de aanmelding en de arbeidsintensieve verwerking van de gegevens voor een groot deel gedigitaliseerd. Dat moet fouten voorkomen.

De loting van alle scholen is donderdagmiddag. Leerlingen kunnen aan het eind van de middag zien of ze tot de ‘gelukkigen’ behoren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu