Weg vrij voor kleine windmolens en zonneparken in Westerwolde

In het gemeentehuis van Westerwolde is woensdagavond de beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens aangenomen. Foto: Huisman Media

De zogenoemde beleidsnotitie ‘Zonneparken en kleine windmolens’ is woensdagavond aangenomen door de gemeenteraad van Westerwolde.

In die notitie, door burgemeester en wethouders aan de raadsleden aangeboden, staat onder welke voorwaarden en waar kleine windmolens tot vijftien meters en zonneparken mogen worden neergezet en aangelegd.

Omwonenden

Een van die voorwaarden is dat er voldoende draagvlak moet zijn bij onwonenden, dat die omwonenden moeten worden ‘meegenomen’ bij de uitvoering van zulke plannen.

‘Snel aan de slag gaan’

De meeste raadsleden reageerden dus positief op de notitie en stelden dat er nu ‘snel mee aan de slag moet worden gegaan’, om de doelen op het gebied van duurzame energie te halen. De notitie werd op initiatief van de VVD, GroenLinks en het CDA zo aangepast dat particulieren meer mogelijkheden krijgen voor het neerzetten van kleine windmolens.

Coalitiepartij Gemeentebelangen stelde voor de notitie nog niet meteen uit te voeren en eerst te laten onderzoeken welke andere manieren er zijn om duurzame energie op te wekken. Dit om te voorkomen dat te veel grond door zonneparken bezet gaat worden.

Vinger aan de pols

Dat voorstel werd alleen gesteund door de Partij voor de Dieren. De andere partijen, samen goed voor de meerderheid, stelden dat de gemeente voldoende de vinger aan de pols kan houden bij het uitwerken van plannen en zo kan voorkomen dat te veel grond door zonneparken bezet wordt. Gemeentebelangen ging uiteindelijk wel akkoord met de notitie.

Grote windmolens

In die notitie wordt overigens met geen woord gesproken over grote windmolens. Het plaatsen daarvan mag daarmee momenteel dus niet in Westerwolde.

Nieuws

Meest gelezen

menu