Wel aardbevingsschade, maar geen schadeprotocol. Hoe zit dat?

Foto: ANP ANP

Groningers met aardbevingsschade hebben recht op een schadevergoeding, maar die krijgen ze niet omdat er geen handboek is voor het afwikkelen van de schades. Vijf vragen over een schadeprotocol dat er vorig jaar juli al had moeten zijn.

Wat is een schadeprotocol?

In dit geval is het een handboek voor de afwikkeling van schades die zijn ontstaan door aardbevingen in het Groninger bevingsgebied. Het protocol beschrijft wanneer mensen in aanmerking komen voor een vergoeding, hoe en waar ze hun schade kunnen melden en hoe (en door wie) hun claim wordt afgehandeld.

Waarom is er geen protocol?

Er was wel een protocol, maar dat hield vorig jaar in maart op te bestaan omdat de NAM zich terugtrok. Het oliebedrijf dat verantwoordelijk is voor de bevingen en dus ook voor de schades, bepaalde volgens het oude protocol zelf wanneer er schade werd uitgekeerd. Daar was veel kritiek op. Er moest een onafhankelijke procedure komen.

En waarom is die nieuwe procedure er nog niet?

Omdat de verschillende overheden, instanties en actiegroepen het niet eens kunnen worden over de inhoud. We beginnen met een schone lei, zo was de gedachte, maar dat viel tegen. Het Centrum Veilig Wonen, dat de schademeldingen afhandelt, had al op 1 juli 2017 aan de slag gemoeten met het nieuwe protocol.

En nu?

Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen, praat al maanden met de NAM. Het geduld van minister Wiebes van Economische Zaken raakt op. Hij verlangt binnen enkele weken een nieuw protocol. De NAM speelt in dat nieuwe protocol geen rol meer, maar blijft wel aansprakelijk en moet de schades blijven vergoeden.

Wat heeft het ontbreken van een schadeprotocol voor gevolgen?

Sinds april vorig jaar worden er nog wel schades opgenomen, maar niet meer afgehandeld. Dat betekent dat enkele duizenden Groningers nu al maanden in onzekerheid verkeren over het eventuele herstel van hun woning. Ook liggen er bijna 3000 dossiers te wachten die nog niet waren afgehandeld onder het vorige protocol.

 

Nieuws

menu