'Welkoop van de agenda halen is schending van burgerrechten'

Over Welkoop is in Midden-Groningen het laatste woord nogniet gesproken. foto archief dvhn

Fractievoorzitter Nette Kruzenga van Leefbaar Midden-Groningen is het er niet mee eens dat het onderwerp 'Welkoop' afgelopen donderdag van de agenda van de raadscommissie Midden-Groningen is gehaald.

De griffie schrijft aan de commissieleden dat ‘in afstemming met de fractievoorzitters’ is voorgesteld Welkoop van de agenda te halen. ,,Deze zin wekt de indruk dat ik het daarmee eens ben’’, aldus Kruzenga. ,,Dat ben ik niet.’’

De voorvrouw van Leefbaar Midden-Groningen wijst op de controlerende taak van het college van B en W door de gemeenteraad (dualisering). ,,Daarbij komt dat raadsleden door de bevolking rechtstreeks worden gekozen en daarmee de hoogste democratische legitimatie hebben.‘’

Weigering B en W om omgevingsvergunning af te geven

Welkoop ging begin vorige week bij de rechtbank in beroep tegen de weigering van het college van B en W om een omgevingsvergunning voor de herbouw van een winkel af te geven. In Midden-Groningen worden zaken die onder de rechter zijn niet in het openbaar door gemeenteraad en/of college van B en W besproken. Daarom werd het punt van de commissieagenda van donderdag gehaald.

,,Het van de agenda halen laat onverlet dat de gemeenteraad door het college geïnformeerd wenst te worden’’, schrijft de griffie. ,,Het college heeft eveneens behoefte om zich op dit onderwerp naar de raad te verantwoorden. Maar om er voor te zorgen dat dit op een zorgvuldige manier gebeurt, wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn zonder de rechtsgang te verstoren.’’

College kan dit gebruiken om zaken door te drukken

Volgens Kruzenga kan een punt pas van de agenda worden gehaald wanneer tegelijkertijd andere opties aan de raad worden voorgelegd.

,,Niet eerst van de agenda halen en pas daarna alternatieven gaan bedenken. Dat is bijna een schending van de democratische legitimatie en dus het schenden van de burgerrechten. Ook van inwoners die op Leefbaar Midden-Groningen hebben gestemd. Het college’’, aldus Kruzenga, ,,kan dit ook gebruiken om zaken erdoor te drukken zonder de raad te consulteren.’’

Nieuws

menu