Welzijnswerk op Schier sluit aan bij Zuidhorn

Archief // DvhN

Schiermonnikoog/zuidhorn Het welzijnswerk van Schiermonnikoog zoekt aansluiting bij de Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn.

Schiermonnikoog/zuidhorn Het welzijnswerk van Schiermonnikoog zoekt aansluiting bij de Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn.

Daartoe heeft de gemeenteraad op het eiland deze week besloten. Door het afstoten van taken van het Rijk naar de gemeente is meer werk op het bordje van de Stichting Welzijn Schiermonnikoog (zeven medewerkers) beland. Volgens Trija Fleer-Niks uit Sebaldeburen kostte het de eilander stichting steeds meer moeite alle taken naar behoren uit te voeren.

'Welzijn on tour'

Fleer-Niks oefent met twee andere zelfstandige collega's het bedrijf Lang&Gelukkig uit. Een half jaar geleden nam Schiermonnikoog hen gedrieën in de arm als kwartiermakers om na te gaan of en hoe het welzijnswerk op het eiland in de benen kan worden gehouden. De kwartiermakers organiseerden een ‘Welzijn on tour' waarbij bezoeken werden afgelegd aan plaatselijke welzijnsorganisaties in Groningen en Friesland.

Om het welzijnswerk op Schier overeind te houden, stelden de kwartiermakers voor aansluiting te zoeken bij een naburige organisatie. Uit drie opties werd de Zuidhorner stichting uitverkoren voor het aangaan van een samenwerkingsverband. Onlangs sleepte de stichting in Zuidhorn een landelijke prijs in de wacht voor de wijze waarop zij uitvoering geeft aan de nieuwe taken op het gebied van het sociaal domein.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu