Werk in zorg trekt weer aan

Werk in zorg trekt weer aan

Na enkele jaren van fors banenverlies trekt de arbeidsmarkt in zorg en welzijn in Noord-Nederland de komende jaren weer aan.

Na enkele jaren van fors banenverlies trekt de arbeidsmarkt in zorg en welzijn in Noord-Nederland de komende jaren weer aan.

Dat stellen werkgeversverbanden ZorgpleinNoord en Venturaplus in hun jaarlijkse onderzoek naar de noordelijke arbeidsmarkt in de zorg. Er is wel sprake van een groeiende mismatch. Het aantal banen voor hoger opgeleiden neemt toe terwijl er steeds minder werk is voor lager opgeleiden.

Ook in het minst gunstige toekomstscenario groeit het aantal banen vanaf 2018 in Groningen en Drenthe en vanaf 2019 in Friesland, stelt het rapport. De vraag van zorg- en welzijnswerkgevers naar personeel verschuift. Het aantal banen voor medewerkers met hbo-niveau en mbo-niveau 4 groeit en het aantal banen van medewerkers met een lager kwalificatieniveau daalt. Aan hbo-verpleegkundigen wordt zelfs een tekort verwacht.

Een jaar na stelselwijziging zijn gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders nog volop aan de slag met het veranderen van werkwijzen en het vernieuwen van de beroepsinhoud van zorgprofessionals. Daarbij verschilt het zorggebruik per regio. Op het platteland maakt een groter aandeel van de bevolking gebruik van (thuis)zorg en ondersteuning dan in de stad. Door vergrijzing van deze gebieden blijft de zorgvraag toenemen. Met als een gevolg een groeiende behoefte aan goed opgeleid personeel.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu