Werkgroep Bomen: in ootje genomen bij Helperkade, bomen effect analyse deugt niet

De bocht in het Helperdiepje waar aannemers zijn begonnen met de nieuwbouw (rechts) en een steiger over het water langs de oever. Foto: Archief DvhN

De Werkgroep Bomen in Groningen is bang dat er donderdag bij het Helperdiepje in de stad drie keer zoveel bomen zijn gekapt als veel mensen dachten.

De bomen sneuvelden voor woningbouwproject Helperkade. ,,Twintig van de dertig bomen die zijn gekapt, staan niet op de lijst van te kappen bomen, terwijl het gezonde bomen zijn van soms 40 centimeter doorsnee. Als ze in een houtopstand staan en nog geen 35 jaar oud zijn, hoeven ze in de Bomen Effect Analyse (BEA) niet apart genoemd te worden en ook niet gecompenseerd te worden. Maar dat weet bijna niemand. Je moet als omwonende, politicus en belangenclub extreem goed thuis zijn in de bomendeskundigen-wereld om op basis van zo’n analyse te beseffen wat er aan groen en bomen wordt vernietigd. In dit geval geen tien bomen, maar dertig. Wij vinden dan ook dat deze richtlijnen zo snel mogelijk moeten worden aangepast’’, zegt een woordvoerder van de werkgroep.

Volgens de werkgroep zat wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) door de foute BEA mis met zijn opmerking dat er op het terrein meer bomen terugkeren dan er verdwijnen. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het ondoenlijk alle ‘boomvormers’ in een dichtbegroeide houtopstand te meten en is daarom de regel dat alleen (potentieel) monumentale bomen apart moeten worden vermeld. ,,Dat geldt voor iedereen en alle projecten. We doen dat al jaren op deze manier en zien geen reden om de regelgeving aan te passen.’’

 

Niet transparant

Toch is de BEA over het bouwplan Helperkade volgens de werkgroep niet transparant en volledig genoeg. ,,Het gaat niet alleen om meer bomen dan mensen denken. Er ontbreekt ook veel informatie. Bijvoorbeeld over de omvang van de boomkronen, mogelijke alternatieven en bijzonderheden, zoals in dit geval een meerstammige beuk. Zulke gebreken horen niet in dit soort analyses te zitten. De BEA is volgens gerenommeerde boomdeskundigen buiten Groningen ver onder de maat.’’

Jan Pieter Janse van de stichting Bomenridders Groningen diende een handhavingsverzoek in bij de provincie, die verantwoordelijk is voor de controle op natuurbeschermingsregels. Er zitten onder andere ijsvogels in het talud langs het Helperdiepje die nu verstoord worden door de aanleg van een vlonder over het water.

Janse leverde woensdagmiddag nog een schriftelijk handhavingsverzoek bij de gemeente in vanwege vermeende ‘gaten’ in de vergunning. Het verzoek bood geen soelaas: om 7.00 uur gingen de machines het terrein op. De stichting Bomenridders gaat nu aangifte bij de politie doen wegens overtreding van de Wet Natuurbescherming en het niet aantonen dat alle vergunningen op orde zijn.

,,Wij hebben er alles aan gedaan om de kap te voorkomen. De gemeente had naar aanleiding van ons handhavingsverzoek kunnen laten zien dat de hele papierwinkel klopt en een ontheffing was verleend, als dat zo is. Dat is niet zo moeilijk. In plaats daarvan heeft de gemeente ons verzoek, ondanks alle contacten die er de afgelopen weken over het terrein zijn geweest, doelbewust genegeerd.’’

Bevreesd

Buurtbewoner Joey Tamminga zag de boomkappers donderdagmorgen hun gang gaan. ,,Het grootkapitaal heeft weer gewonnen, schoot er door mijn hoofd.’’ Volgens Tamminga is één kastanje blijven staan. ,,Kennelijk zijn ze toch verrast dat er zo’n mooie tussen stond.’’

Volgens hem zagen buurtbewoners, hoewel niet geïnformeerd over de kap, die wel aankomen. ,,Je ziet overal in Groningen dat eerst alles kaal gehaald wordt. Jammer, want het was zo mooi hier.’’ Volgens hem houden buurtbewoners hun hart vast voor het andere groen in de buurt ,,De afbraak van de Finse scholen met het bos hangt ook nog steeds boven ons hoofd.’’

Gebruikt

Bij de procedure had de Werkgroep Bomen dit voorjaar een bijzondere rol. De opsteller van de Bomen Effect Analyse, bureau Heldergroen Advies, betrok werkgroepleden daarbij. Ze mochten meedenken en feedback geven over de plannen. De werkgroep kijkt daar niet tevreden op terug omdat het bureau en de projectontwikkelaar niet open stonden voor aanpassingen om meer groen te behouden.

,,Hoewel we in een laat stadium zijn benaderd, hebben we er serieus werk van gemaakt. Achteraf hebben we sterk de indruk dat we zijn gebruikt om het stadsbestuur de indruk te geven dat er serieus overleg en inspraak is geweest met een belangengroep.’’

,,We zijn niet op de hoogte gehouden van de stand van zaken van de kapvergunning, wat je in een overlegsituatie mag verwachten. Volgende week is er een gesprek zijn met alle betrokken partijen. We hopen op een vruchtbaar overleg waarbij het belang van het behoud van grote gezonde bomen in de klimaat- en ecologische crisis en steeds hetere zomers doordringt bij de projectontwikkelaar en gemeente en bij volgende ontwerpprocessen topprioriteit krijgt.’’

Steiger

Ondanks het handhavingsverzoek gingen de werkzaamheden op het bouwterrein tussen het Helperdiepje en de Helper Westsingel vorige week gewoon door. Volgens een inspecteur van de gemeente was er niets bijzonders aan de hand.

De bedreigde bomen sneuvelen niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor bodemsanering, parkeerplaatsen en een steiger die straks langs de oever van het Helperdiepje komt te liggen.

Ontwikkelaar Slokker laat op het bouwterrein acht stadsvilla’s en 26 appartementen aan het water bouwen en negen herenhuizen aan de straatkant. Volgens de website van het project zijn er nog maar een paar huizen te koop. Bij de presentatie van het plan zei wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) in mei dat er parkeerplaatsen zijn ingeleverd in groen te sparen. ,,Alle bewoners kunnen straks nog steeds gewoon hun auto kwijt bij het huis, maar voor een tweede auto wordt het wat moeilijker.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu