Westerkwartier wil van verkeersknelpunten af

Inwoners van Westerkwartier ervaren te veel overlast en gevaarlijke situaties op de wegen omdat het verkeer op de (weinige) hoofdwegen vastloopt. B en W willen er wat aan doen.

De hoofdroutes voor gemotoriseerd verkeer in Westerkwartier: N355 (Friesestraatweg), de autosnelweg A7 (beide oost-west) en de N388 / N379 (Lauwerzijl - Grijpskerk - Boerakker - Zevenhuizen - Een West). B en W willen er graag een tweede noord-zuid verbinding aan toevoegen tussen N355 en A7 (Aduard -Oostwold). Van de noord-zuid verbindingsweg langs de provinciegrens in Friesland (de Scheiding) profiteren alleen inwoners van een deel van de voormalige gemeente Grootegast.

De hoofdroutes voor gemotoriseerd verkeer in Westerkwartier: N355 (Friesestraatweg), de autosnelweg A7 (beide oost-west) en de N388 / N379 (Lauwerzijl - Grijpskerk - Boerakker - Zevenhuizen - Een West). B en W willen er graag een tweede noord-zuid verbinding aan toevoegen tussen N355 en A7 (Aduard -Oostwold). Van de noord-zuid verbindingsweg langs de provinciegrens in Friesland (de Scheiding) profiteren alleen inwoners van een deel van de voormalige gemeente Grootegast. Visie: Hoofdwegenstructuur Westerkwartier door Roelofs

Wethouder Geertje Dijkstra (VZ Westerkwartier) gaat provincie en rijk aanspreken op de knelpunten op hun wegen. Het gaat met name om de N355 (Zuidhorn - Groningen), N388 (Boerakker- Lauwerzijl) en de A7 (Leek- Groningen).

Dat zijn bijna de enige doorgaande wegen in de gemeente, maar ze functioneren door de vele opstoppingen (N388 tussen A7 en noordelijk Westerkwartier) en de -voor corona dagelijkse- files door gebrek aan capaciteit (N355 en A7) zo slecht dat weggebruikers liever voor sluipwegen kiezen. Daardoor ontstaan problemen op de smalle binnenwegen, zo blijkt uit de eerste verkeersvisie van de nieuwe gemeente.

A7 -Aduard

Behalve met verbeteringen aan de bestaande hoofdroutes willen B en W het wegennet robuuster maken met een nieuwe verbinding tussen de A7 en de N355. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden van zo’n weg, die aan de westkant van de stad Groningen tussen pakweg Oostwold / Westpoort en Zuidhorn/ Aduard moet komen.

De VVD in Zuidhorn lanceerde dat idee al in 2006. Vorig jaar pleitte het gemeentebestuur bij de provincie nog voor een ruimere westelijke ringweg om Groningen waarmee de route te combineren valt.

Uit een studie in opdracht van Westerkwartier blijkt dat zo’n nieuwe weg een einde maakt aan de onveilige situaties op verschillende (fiets)routes tussen Hoogkerk-Leek en Zuidhorn. De weg is ook een oplossing voor problemen met de bereikbaarheid van de suikerfabriek in Hoogkerk. Dijkstra voorziet extra verkeersdruk in de toekomst omdat Groningen verder naar het Westen oprukt. Meer woningbouw en een vrachtwagenheffing voor de A7 zouden het allemaal nog erger maken.

Knelpunten N388

Die provinciale weg N388 (van Boerakker naar Grijpskerk en verder), is een zogenaamde ontsluitingsweg waar je in theorie lekker doorrijdt. In de praktijk hapert de doorstroming altijd wel ergens. Dat komt met name door deze knelpunten:

■ aansluiting bij de A7.

■ kruising met de Langewolderweg in Sebaldeburen.

■ sluis Gaarkeuken.

■ spoorwegovergang.

Bovendien is een deel van de weg nog ingericht als 60 km-weg en heeft de N388 een negatief effect op de leefbaarheid en uitbreidingsplannen aan de oostkant van Grijpskerk.

Rondweg

De provinciale weg naar Zevenhuizen en Een West (N979) functioneert ook niet lekker, zo blijkt uit de knelpuntenstudie én een grote enquête onder inwoners van de gemeente.

Het gevolg van de files en de knelpunten is dat verkeer ergens binnendoor schiet en daar (voor de N979 geldt dat voor Leek en de Carolieweg/ Halbe Wiersemaweg) voor overlast en gevaar zorgt.

Als oplossing voor de ontbrekende schakel tussen N979 en A7 willen veel inwoners en de gemeente graag een nieuwe rondweg aan de westkant van Leek. Die kan eventueel aansluiten op een nieuwe parallelweg langs de A7 tussen Boerakker en Leek.. Deze zou de bedrijventerreinen Leeksterveld en Leeksterhout een stuk toegankelijker maken: ze zijn nu alleen via de afrit Leek (N372) toegankelijk .

Westerkwartier wil beide aansluitingen aanpakken. De gemeente verwacht dat de situatie rond de afrit Leek snel verder verslechtert door de groei van de bedrijventerreinen.

Risicolocaties

In de verkeersvisie staan vijf risicolocaties waar veel ongelukken gebeuren. De gemeente onderzoekt wat er op deze plekken nodig is om de veiligheid te verbeteren:

■ Lindensteinlaan Leek, tussen tussen Euroweg en Auwemalaan

■ Hoendiep, tussen De Poffert en Enumatil

■ Pasop (N978), tussen Midwolde en Enumatil

■ Oldebertweg Leek/Tolbert, tussen N372 en Auwemalaan

■ Hooiweg, tussen Noordwijk en Boerakker.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu