Westerwolde laat finaal besluit over uitbreiding veebedrijf bij Blijham over aan Raad van State

Foto: Shutterstock

De gemeente Westerwolde laat de finale beslissing over de uitbreiding van het veebedrijf Verweij in Blijham over aan de Raad van State (RvS).

Dat heeft de gemeenteraad besloten. De raad floot daarmee het college van burgemeester en wethouders terug. B en W wilden dat de gemeente zelf het bestemmingsplan dat de uitbreiding mogelijk maakt, zou intrekken.

,,Maar het is nu aan de Raad van State’’, zegt fractievoorzitter Pieter Dinkla van oppositiepartij VVD. ,,Laat die maar het besluit nemen. En ik heb ook nog wel hoop dat de Raad van State toch de uitbreiding toestaat.’’

Wim Verweij heeft zijn veebedrijf aan de Tweekarspelenweg bij Blijham en wil dat fors uitbreiden. Zodanig dat hij 760 melk- en kalfskoeien mag houden (nu zijn dat 350) en 490 stuks jongvee (nu zijn dat 200). Meer dan elf jaar geleden al legde hij zijn plan op tafel bij de toenmalige gemeente Bellingwedde. Enkele pogingen een vergunning te krijgen, mislukten.

Beschermd bos

In 2018 ging de gemeenteraad wel akkoord met een bestemmingsplan dat de uitbreiding mogelijk maakt. Natuurorganisatie IVN Ter Apel maakte echter bezwaar tegen die vergunning en stapte naar de RvS. Die oordeelde eerder dit jaar dat. alvorens te oordelen over het bestemmingsplan, eerst beter onderzocht moest worden welke stikstofeffecten de uitbreiding van Verweij op het beschermde bos Lieftinghsbroek, elders in Westerwolde, zou hebben.

B en W lieten dat onderzoek aan Verweij over en vroegen hem voor 1 juli gegevens aan te leveren. Wat ze kregen, vonden ze niet afdoende en daarom stelden ze deze week de gemeenteraad voor het bestemmingsplan in te trekken.

De VVD, CDA, Gemeentebelangen en Lijst Timmermans, samen goed voor een meerderheid in de raad, besloten anders. Waardoor de gegevens van Verweij nu naar de RvS worden gestuurd. ,,De rechter moet het oordeel over die gegevens vellen en daarmee over het bestemmingsplan, niet de gemeente’’, zegt VVD’er Dinkla. ,,Misschien maken die gegevens wel degelijk duidelijk dat een uitbreiding het Lieftinghsbroek niet schaadt en mogelijk is.’’

Wethouder Bart Huizing (PvdA) zegt dat het raadsbesluit uiteraard wordt gerespecteerd en de door Verweij aangeleverde gegevens naar de RvS gaan. ,,Binnen het college van B en W zijn we mening dat ze niet afdoende zijn maar we wachten het oordeel af.’’Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu