De gemeente Westerwolde heeft op allerlei manieren bezuinigd maar is volgens wethouder Bart Huizing nu wel 'uitbezuinigd': daarom zijn belastingverhogingen noodzakelijk als het rijk niet met meer geld over de brug komt

Om de begrotingen sluitend te blijven houden, ontkomt de gemeente Westerwolde de komende jaren niet aan belastingverhogingen.

De gemeente Westerwolde ontkomt de komende jaren niet aan het verhogen van belastingen, zegt de wethouder

De gemeente Westerwolde ontkomt de komende jaren niet aan het verhogen van belastingen, zegt de wethouder Foto: Huisman Media

Dat zegt wethouder Bart Huizing (PvdA).

,,We hebben op verschillende manieren bespaard, maar zijn zo langzamerhand uitbezuinigd’’, zo stelt hij. ,,Verder bezuinigen betekent forse ingrepen doen, denk aan het sluiten van voorzieningen. Dat willen we niet. We zullen daarom, om financieel gezond te blijven, maatregelen moeten nemen waardoor we onze inkomens verhogen.’’ En daarbij gaat het dus om een extra verhoging van belastingen.

Rijksoverheid

Huizing benadrukt dat deze maatregel alleen nodig is als de rijksoverheid gemeenten niet meer financieel tegemoet komt en meer geld geeft voor het uitvoeren van taken. Momenteel is dat volgens hem nog niet het geval.

Wel geeft ‘Den Haag’ voor volgend jaar gemeenten meer geld voor jeugdzorg. ,,Daarom hoeven we in 2022 wellicht nog niet de belastingen te verhogen. Maar in de huidige situatie ontkomen we er in de jaren erna niet aan.’’

Het geld dat Westerwolde via de belastingen, van de rijksoverheid en op andere manieren krijgt, wordt de komende jaren onder meer gebruikt om bruggen in goede staat te brengen en te houden en schoolgebouwen aan te pakken. Iets dat dringend noodzakelijk is. Ook zal meer uitgegeven gaan worden, zo is de verwachting, in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Momenteel stijgt al het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp en aanpassingen aan woningen.

Een meevaller is wel de jaarrekening van de gemeente over 2020. In dat jaar werd vooral vanwege de coronacrisis veel minder uitgegeven dan geraamd. ,,Denk daarbij bijvoorbeeld aan evenementen die niet doorgingen en scholingen die werden afgelast. De rekening heeft daarom een ‘plus’ van meer dan 8 ton.’’Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu