Wethouder Jaap Borg stelt vanavond de vertrouwensvraag aan de raad van Midden-Groningen (die digitaal oordeelt)

De gemeenteraad van Midden-Groningen oordeelt vanavond digitaal over het politieke leven van VVD-wethouder Jaap Borg. Collega-wethouder José van Schie zit de raadsvergadering voor. De burgemeester houdt zich buiten de discussie.

Jaap Borg vecht vanavond in de gemeenteraad van Midden-Groningen voor zijn politieke leven.

Jaap Borg vecht vanavond in de gemeenteraad van Midden-Groningen voor zijn politieke leven. Foto: dvhn

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag het vertrouwen in Borg opgezegd en hem gevraagd zijn functie neer te leggen. Borg heeft dat geweigerd en vraagt de raad donderdagavond om de integriteit van zijn handelen te beoordelen.

Wat is er aan de hand?

Sinds 1 juni handhaaft Midden-Groningen op het illegaal bewonen van recreatiewoningen. Jaap Borg verhuurt een vakantiewoning op De Leine in Kropswolde voor permanente bewoning.

Daar heeft hij tegenover de overige collegeleden niets over gezegd, terwijl het handhavingsbeleid zeker al een half jaar in het college werd besproken.

Borg heeft de afgelopen tijd ook geen actie ondernomen om de permanente verhuur te beëindigen. Met name dat laatste wordt hem kwalijk genomen.

José van Schie zit de raadsvergadering op dit punt voor

Het agendapunt over vertrouwenskwestie van Jaap Borg wordt voorgezeten door wethouder José van Schie, als representant van de grootste partij.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn houdt zich buiten de discussie. ,,Er wordt een politiek oordeel gevraagd en als burgmeester hoor ik boven de partijen te staan. Men weet hoe ik in deze kwestie sta.’’

Terwijl de raadsleden digitaal vergaderen, zullen de vijf wethouders, inclusief Borg, de beraadslagingen in de naast de raadszaal in Slochteren gelegen commissiekamer volgen.

Royaal en loyaal verdedigd

Dat Jaap Borg behalve de woning waarin hij zelf met zijn partner woont nog een tweede recreatiewoning bezit op De Leine is bekend. Voor zijn eigen woning valt de wethouder onder het persoonsgebonden overgangsrecht.

Borgs recht om permanent een vakantiewoning op De Leine te bewonen werd eerder dit jaar royaal en loyaal door het college van B en W verdedigd.

Borg onderneemt geen actie tegen zijn huurder, zo valt te beluisteren, omdat hij de uitkomst van een rechtszaak afwacht. Daarbij probeert een verhuurder een huurder uit vakantiewoning op De Leine te zetten. Het college van Midden-Groningen vindt dat totdat de rechter uitspraak heeft gedaan, het beleid van de gemeente geldt.

Pertinent buiten de discussies gehouden

Borg verweert zich door te zeggen dat hij zich pertinent altijd buiten de discussies en besluitvorming over het niet permanent mogen bewonen van recreatiewoningen heeft gehouden. Hij heeft zich niet gecommitteerd aan dat beleid (daar niet mee ingestemd).

Het standpunt van de overige leden van B en W is dat een collegelid altíjd staat voor het beleid van dat college.

Het politieke leven zeker te stellen

De gemeenteraad van Midden-Groningen telt 33 zetels. Gesteld iedereen aanwezig is en dat de coalitiepartijen (PvdA, SP, ChristenUnie en CDA) het collegevoorstel steunen, dan krijgt Borg 18 stemmen tegen.

Coalitiegenoot VVD (3 zetels) heeft al laten weten de eigen wethouder te steunen. Maar zelfs met de 9 resterende stemmen van de oppositie zijn 15 voorstemmers niet genoeg om het politieke leven van Jaap Borg zeker te stellen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu