Wethouder Leek lekte niet. Wie wel?

De Leekster wethouder Rien Honnef ontkent dat hij in de gevoelige kwestie rond de verhuizing van supermarkt Poiesz in Tolbert zijn mond voorbij heeft gepraat.

,,Ik ben geen wethouder die vertrouwelijkheid schendt’’, bezwoer hij gisteravond aan de gemeenteraad. Dat was in reactie op vragen van de VVD-fractie die zich er zeer over verbaasde dat Honnef begin februari in gesprek ging met winkelier Anne Heerke Lourens uit Tolbert over de verhuisplannen van Poiesz. Dat terwijl de gemeenteraad, die in december was ingelicht, strikte vertrouwelijkheid kreeg opgelegd door B en W.

Lekken van informatie

Honnef bestrijdt dat hij zijn boekje te buiten is gegaan. ,,In het gesprek kon de winkelier mij feilloos vertellen wat de plannen waren rond Poiesz. In zo’n geval hard ontkennen, vind ik niet juist’’, zei hij.

Hoe het kan dat de winkelier en mogelijke anderen tot in detail op de hoogte waren van de toen nog vertrouwelijke plannen, is voor Honnef ook de vraag. ,,Ik ben in ieder geval niét degene die heeft gelekt.’’

Intrekken vertrouwelijkheid

VVD-raadslid Friso Roorda, die bijval kreeg van de medeoppositie-fracties D66 en ChristenUnie, had kritiek op Honnef. Roorda vindt dat de wethouder het gesprek met de winkelier had moeten uitstellen tot de vertrouwelijkheid was opgeheven. De VVD’er zei ook niet te snappen waarom B en W niet eerder het initiatief namen de vertrouwelijkheid in te trekken: ,,Dan kun je als volksvertegenwoordiger je werk weer doen.’’

Twee weken later werd – na een besluit van B en W – de vertrouwelijkheid alsnog opgeheven. Toen was ook al besloten tot een openbaar raadsdebat over de kwestie-Poiesz.

Ongelijkheid

Van de coalitiefracties CDA, PvdA en GroenLinks kreeg de wethouder woensdagavond alle steun. Volgens fractievoorzitter Albert Houwer van zijn eigen partij GroenLinks gelden voor collegeleden andere wetten dan voor raadsleden: ,,Het college was eigenaar van dit dossier. Het college kan de raad vertrouwelijkheid opleggen. Hoe B en W daar vervolgens zélf mee omgaan, is hún zaak.’’ Ook Van der Wier (CDA) zei dat een collegelid ruimte verdient overleg te voeren met directbetrokkenen.

VVD en CU toonden zich verbijsterd over deze vorm van ongelijkheid tussen college- en raadsleden. CU-voorman Koos Siegers zei er niet bij te kunnen dat de Leekster coalitie blijkbaar van mening is dat het college uit de school mag klappen: ,,Ik moet echt even naar adem happen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu