Wethouder onder vuur na 'tikfout' in spoeddebat over Middag-Humsterland

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi van de gemeente Westerkwartier. Foto: Gemeente Westerkwartier

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi (VZ Westerkwartier) haalde zich dinsdagavond tijdens een digitale raadsvergadering de woede op de hals van een groot deel van de oppositiefracties.

De raad debatteerde over ‘illegale’ slootdempingen die veehouder Hans van der Helm in Niehove tot tweemaal toe uitvoerde op zijn erf. De voormalige gemeente Zuidhorn legde de boer hiervoor in 2018 een dwangsom op. Uit recent uitgevoerd archeologisch onderzoek is gebleken dat de sloot in het verleden onterecht als ‘karakteristiek’ is bestempeld. De gemeente Westerkwartier trok deze status daarom onlangs in.

Dwangsom opgeschort

In reactie op kritiek van met name GroenLinks en D66 verzekerde wethouder Dijkstra tijdens de raadsvergadering dat de dwangsom is opgeschort en daarmee dus niet van tafel. Dit in afwachting van een uitspraak door de provincie als bevoegd orgaan.

‘Gang van zaken is kwalijk’


Raadslid Henk Bakker (GroenLinks) toonde zich hierover zeer verbaasd. Hij las letterlijk het stuk voor van B en W. Daarin staat zwart op wit dat de handhavingsprocedure tegen de boer is ingetrokken. Volgens Bakker mogen raadsleden verwachten dat de stukken van B en W aan de raad kloppen. Hij noemde de gang van zaken kwalijk.

‘Dit kan echt niet’

De verdediging door wethouder Dijkstra was opmerkelijk. Volgens haar is de handhavingsprocedure daadwerkelijk opgeschort. De omissie in het raadsstuk noemde zij een ongelukkige ‘typefout’. Dat schoot raadslid Bakker, oud-wethouder van Zuidhorn, prompt in het verkeerde keelgat. Hij zei tegen Dijkstra: ,,Dat u zich er zo van afmaakt, lijkt nergens naar. Dieper dan tot dit niveau kunt u niet zakken. Dit kan echt niet.’’ Bakker kreeg bijval van fractievoorzitter Chris Veeze (50PLUS). Hij noemde de gang van zaken eveneens onverkwikkelijk.

Moties oppositie verworpen

GroenLinks en D66 dienden twee moties in, waarin het college ‘gebrek aan transparantie’ werd verweten inzake de kwestie rond de particuliere slootdempingen in Niehove. Beide fracties kregen geen bijval, zodat de moties werden verworpen. Met name de coalitiefracties PvdA en CDA stoorden zich zeer aan het feit dat GroenLinks en D66 in deze lastige vergadertijd vanwege corona hadden aangestuurd op een interpellatiedebat. Zij bespreken de materie liever diepgaand in een raadsoverleg dat voor de zomer nog moet plaatsvinden. Omdat GroenLinks en D66 zolang niet wilden wachten, stemden PvdA en CDA tegen de moties.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu