Wiebes belooft boeren onderzoek naar lekke mestkelders

Minister Eric Wiebes komt de boeren in het bevingsgebied tegemoet. Hij kondigt onderzoek aan, onder meer naar lekkende mestkelders in het gasgebied

In een brief informeert de minister de Kamer over het vervolg van de Agrarische Tafel, waarin met boeren wordt gepraat over de problemen in de landbouw door de aardbevingen. Veel boeren hebben forse schade aan gebouwen, drainage en landerijen, die ze echter niet of vrijwel niet vergoed krijgen. De schadeafwikkeling in het gasgebied is vrijwel volledig gericht op particuliere woningeigenaren.

In zijn brief erkent Wiebes de problemen in de landbouw. ,,De aardbevingsproblematiek raakt de agrariërs op een andere wijze dan andere huiseigenaren. Naast hun woning staat ook hun bedrijf onder druk door de aardbevingsproblematiek. De agrarische panden zijn daarnaast niet zelden onderdeel van het Gronings cultureel erfgoed en soms al meerdere generaties in bezit van dezelfde familie.’’

Bodemdaling

Om meer zicht te krijgen op de gevolgen van de bevingen, kondigt de VVD-bewindsman twee nieuwe onderzoeken aan. Het eerste gaat over het verband tussen de gaswinning en ongelijkmatige bodemdaling en de waterhuishouding, het tweede gaat over de relatie tussen gaswinning en lekkende mestkelders.

Voorts wil Wiebes samen met de provincie en gemeenten kijken of er boerderijen opgekocht kunnen worden met de bestaande opkoopregeling. Ook mogen vertegenwoordigers van de boeren in het bestuur van het Nationaal Programma Groningen.

Problemen

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, die schades in het gebied afhandelt, maar tot nu toe niet bij boeren, gaat praten met agrariërs over hun problemen.

Nieuws

menu