Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen leent ruim een miljoen van de gemeente om te renoveren

Het Willem Lodewijk Gymnasium aan de Verzetsstrijderslaan. Foto: DVHN

Het Willem Lodewijk Gymnasium (WLG) gaat op eigen initiatief renoveren in het schoolgebouw aan de Verzetsstrijderslaan, zonder investeringen van de gemeente af te wachten. Het WLG vraagt een lening van 1,2 miljoen en bekostigt de verbouwing verder zelf.

Het gymnasium kampt met ruimtegebrek, vooral voor vakken als natuurkunde, scheikunde en biologie, licht rector Everdine van der Velden toe. „De laatste jaren moest er regelmatig met karretjes vol materiaal naar elders in het gebouw worden gereden. Helemaal niet wenselijk.”

Onderwijs moderniseert, lokalen lopen achter

Bovendien: terwijl de school het bèta-aanbod steeds verder uitbreidt, worden de lokalen een dagje ouder. Het WLG huist in een gebouw uit 1969, dat prima bevalt en goed is onderhouden, maar waar de lokalen deels gedateerd zijn. „De ruimtes lopen als het ware achter op de ontwikkelingen in ons onderwijs”, zegt Van der Velden.

De kosten voor onderwijshuisvesting zijn in principe voor de gemeente. Groningen stelde onlangs een Integraal Huisvestingsplan vast voor alle scholen binnen de gemeente, waarin investeringen in nieuwbouw en verbouw twintig jaar vooruit zijn gepland. Het WLG komt in die planning ook aan de beurt, maar pas in 2036.

Bèta-plein en nieuwe theorielokalen

Zo lang wil het gymnasium niet wachten. Het heeft besloten om 1,3 miljoen euro uit eigen middelen te investeren en de gemeente daarnaast een lening te vragen van 1,2 miljoen euro. Daarmee kan het WLG de eerste, meest urgente renovaties uitvoeren.

Aan de straatzijde van het gebouw komen twee nieuwe lokalen voor de exacte vakken „Op zo’n manier dat er een bèta-plein ontstaat: vier lokalen rondom een mooie open ruimte met werkplekken voor leerlingen en docenten”, zegt Van der Velden. Bovenop deze nieuwe afdeling komt een verdieping met drie algemene theorielokalen.

Gemeente Groningen positief over ‘bijzondere constructie’

Die nieuwe lokalen leveren meer ademruimte op in het oudste gedeelte van het gebouw. „Daar zijn de lokalen echt te klein voor de onderwijsvormen van nu. Door muren weg te halen of te verplaatsen, kunnen we grotere lokalen creëren.” Ook wil het WLG r ustige werkplekken inrichten voor leerlingen die tijdelijk geen volledige lesdag kunnen volgen, en zo toch naar school kunnen.

„Een bijzondere constructie”, zegt onderwijswethouder Carine Bloemhoff (PvdA). Ze juicht het initiatief toe: „Het onderwijs is gebaat bij ruimere en moderne klaslokalen. En de school heeft de financiën heel goed op orde.”

De gemeenteraad krijgt tot 14 mei de tijd om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Is de raad akkoord, dan leent de gemeente het WLG 1,2 miljoen, met een looptijd van 20 jaar en een vaste rente van ongeveer 0,5 procent. Na de eerste fase renovatie wil het gymnasium het oudste deel van het gebouw verduurzamen. Die maatregelen kunnen waarschijnlijk deels door de gemeente bekostigd worden.

Nieuws

menu