Wind op land staat zwaar onder druk

Wind op land staat zwaar onder druk

Energieproducent Nuon hoopt dat het Rijk snel de knoop doorhakt in het conflict met RWE over windparken in de Emmapolder. Ambities van wind op land in Groningen staan onder druk.

Energieproducent Nuon hoopt dat het Rijk snel de knoop doorhakt in het conflict met RWE over windparken in de Emmapolder. Ambities van wind op land in Groningen staan onder druk.

Nuon is al jaren rond met boeren die grond beschikbaar stellen voor een windpark van 130 megawatt ten westen van de Eemshaven. RWE wil vlak bij op de zeedijk turbines neerzetten. Dat windmolens van Nuon straks wind van bestaande RWE-turbines afvangt, geeft trammelant.

,,Wij vinden dat besluitvorming wel erg lang op zich laat wachten. De tijd dringt'', zegt Margit Deimel, directeur windontwikkeling Nederland van Nuon. ,,De provincie heeft met het Rijk afgesproken dat ze binnen vier jaar in Groningen 855,5 megawatt windenergie moet draaien. Op zijn beurt gaat het Rijk in 2020 voor 6000 megawatt. We hebben nog maar een paar jaar om uitgebreid onderzoek te doen naar de milieueffecten, vergunningen aan te vragen en het park te realiseren. Dat lijkt een ruime periode, maar dat is het niet. We doen geen concessies aan de kwaliteit van die onderzoeken. We moeten echt opschieten.''

Pogingen van de twee bedrijven om bij windafvang afspraken te maken over een verrekening van wind- en dus inkomstenverlies, zijn mislukt. Nuon zegt hier nog altijd over te willen praten. ,,De deur staat altijd open.'' Provincie en gemeente Eemsmond staan erbij en kijken ernaar. Het Rijk dat bevoegd gezag is, moet het maar oplossen. ,,Wij vinden dat het Rijk een keuze moet maken. Wil het ons plan, dat wordt gedragen door grondeigenaren, of een lijn op de dijk'', zegt Deimel. ,,Hoe haalbaar zijn plannen? Hoe denkt de omgeving over windmolens op een zeekering? Hoeveel subsidie is daarvoor nodig en hoe groot is de kans dat je die krijgt? Zijn de grondposities geregeld?'' Nuon diende een jaar geleden bij het ministerie van Economische Zaken een aanvraag in voor het windpark in de Emmapolder. Die nam het verzoek in behandeling, maar heeft ook het windplan voor de dijk op het bord liggen. De procedure is al diverse malen uitgesteld.

Nuon acht snelle besluitvorming noodzakelijk. ,,Vanaf 2009 hebben we afspraken in het gebied gemaakt. Het begon heel voortvarend. Als een fantastisch plan met groot draagvlak'', zegt Deimel. ,,Nu hapert het in de besluitvorming. Het kan ermee te maken hebben dat de provincie gekozen heeft voor een concentratie van windenergie. Als je windparken zo dicht bij elkaar hebt liggen, voorkom je niet dat ze wind afvangen.''

De provincie drong aan op arbitrage. Nuon wil meewerken. RWE niet. ,,Onze juridische adviseurs zeggen dat een arbitragezaak niet van toepassing is. In deze zaak is een juridische rechtsgang beter'', aldus RWE-woordvoerster Mirjam Davidson.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Windmolens
menu