Windmolenuitspraak van Raad van State levert forse vertraging op voor windparken. Tegenstanders zijn beetje blij. 'We hebben niet gewonnen en we hebben niet verloren'

,,Dit is ingrijpend’’, zegt hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen over de windmolenuitspraak van de Raad van State.

Ten zuiden van het Windpark Delfzijl-Zuid groeit het verzet tegen de uitbreidingsplannen.

Ten zuiden van het Windpark Delfzijl-Zuid groeit het verzet tegen de uitbreidingsplannen.

De Raad van State wijkt af van eerdere jurisprudentie. Hij oordeelt dat de algemene, wettelijke normen die tot dusverre golden voor geluid, slagschaduw en veiligheid voor windturbines aan nader onderzoek moeten worden onderworpen. De regering is nu aan zet: er moet een uitgebreide milieu beoordeling komen.

Daarmee drukt de hoogste bestuursrechter op de pauzeknop voor projecten als Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. De gemeente en de initiatiefnemers moeten terug naar de tekentafel om ervoor te zorgen dat het project aan de regels voldoet.

,,Er is het nodige werk te doen’’, zegt Bröring. ,,Dit is niet het zomaar aanpassen van een bestemmingsplan. De gemeenteraad kan in het bestemmingsplan zelf normen vaststellen, maar die moeten minstens zo streng zijn als de normen waar de Raad van State nu om vraagt. Daar gaat tijd in zitten.’’

Windpark is omstreden

Dat is goed nieuws voor tegenstanders van de uitbreiding van het windpark. Omwonenden willen helemaal niet dat er zestien turbines bijkomen. Er staan er al zoveel in het gebied en zij vrezen geluidsoverlast, slagschaduw en hinder van de nachtelijke verlichting.

Stichting Oldambt Windmolenvrij is de partij die al jaren tegen de uitbreiding strijdt en naar de hoogste bestuursrechter is gestapt. Voorzitter Anthon Meijssen is tevreden over de uitspraak. ,,We hebben niet gewonnen en we hebben niet verloren. Het betekent in ieder geval dat er vertraging in zit.’’

Dat het nu langer duurt is juist een probleem voor de gemeente Eemsdelta. Vanwege een samenwerkingsovereenkomst die door de gemeente is ondertekend, is het mogelijk dat de windboeren een schadeclaim indienen bij de gemeente. Het onderwerp staat voor vanavond op de raadsagenda. Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan aan te passen, maar door de uitspraak van de Raad van State is niet duidelijk of dat nog zin heeft.

Wethouder Hans Ronde (VVD): ,,We zijn hier nog over aan het nadenken. Het kan zijn dat we het van de agenda halen.’’

26 weken en de tijd gaat nu in

De gemeente Eemsdelta kan in een bestemmingsplan eigen normen stellen, als deze goed worden gemotiveerd. De Afdeling bestuursrechtspraak geeft de gemeenteraad in de tussenuitspraak van vandaag 26 weken de tijd om tot een oplossing te komen.

Hoogleraar Bröring ziet de uitspraak in ieder geval als voer voor juristen. Niet alleen vanwege plannen voor windparken die nog in de maak zijn, maar ook voor windparken die er al staan. ,,Ik kan me voorstellen dat het ook bij afgeronde projecten indirect tot vragen leidt. Het is echt een belangrijke uitspraak.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
windmolens
menu