Windmolenuitspraak van Raad van State levert forse vertraging op voor windparken. Tegenstanders zijn beetje blij. 'We hebben niet gewonnen en we hebben niet verloren'

,,Dit is ingrijpend’’, zegt hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen over de windmolenuitspraak van de Raad van State.

Ten zuiden van het Windpark Delfzijl-Zuid groeit het verzet tegen de uitbreidingsplannen.

Ten zuiden van het Windpark Delfzijl-Zuid groeit het verzet tegen de uitbreidingsplannen.

De Raad van State wijkt af van eerdere jurisprudentie. Hij oordeelt dat de algemene, wettelijke normen die tot dusverre golden voor geluid, slagschaduw en veiligheid voor windturbines aan nader onderzoek moeten worden onderworpen. De regering is nu aan zet: er moet een uitgebreide milieu beoordeling komen.