Windoorlog in de Groningse polder

Windmolens. FOTO DVHN

RWE/Essent stopt betalingen aan landbouwers die in de Emmapolder ook zaken willen doen met Nuon. Het gaat om de opstalvergoeding voor windmolens.

RWE/Essent stopt betalingen aan landbouwers die in de Emmapolder ook zaken willen doen met Nuon. Het gaat om de opstalvergoeding voor windmolens.

In januari zou aan Stichting Windpark Emmapolder, waar de landbouwers in zitten, ongeveer een half miljoen euro worden overgemaakt. Dat jaarbedrag voor dertien windmolens wordt door twintig betrokken boeren in het gebied gedeeld.

Wind vangen
RWE/Essent neemt het de stichting kwalijk dat een aantal landbouwers ook turbines van Nuon op hun land willen toestaan. Tussen de huidige en geplande parken van beide energieconcerns zit weinig ruimte. Daardoor vangen windmolens van Nuon straks behoorlijk wat wind af van turbines die RWE/Essent op de Waddenzeedijk wil neerzetten.

RWE/Essent verwijt Stichting Windpark Emmapolder dat ze een wanprestatie levert. Landbouwers willen niet reageren op de situatie, maar duidelijk is dat de kwestie hiermee behoorlijk is geëscaleerd. Agrariërs vinden dat ze het volste recht hebben om ook met Nuon in zee te gaan. Dat leek geen probleem totdat RWE/Essent de mogelijkheid kreeg om op de zeedijk turbines te plaatsen. Als alle plannen doorgaan, staan de windmolens domweg te dicht op elkaar en vangt een aantal onvoldoende wind.

Stroperig verloop
De provincie weet dat RWE/Essent en Nuon in elkaars vaarwater zitten. De vorige gedeputeerde William Moorlag riep beide energieproducenten op de zaak onderling en met de landbouwers te regelen. In plaats daarvan doken zij dieper in de loopgraven. De provincie heeft alle belang bij beëindiging van het conflict. Met het Rijk is afgesproken dat de provincie Groningen in 2020 855,5 megawatt windenergie garandeert. Er moet nog heel wat gebeuren wil Groningen dat vermogen halen. Door procedures en verzet elders in de provincie, zoals in Meeden en Veendam, verloopt de aanleg van windparken stroperig en in een ruzieachtige sfeer.

Woordvoerster Mirjam Davidson van RWE/Essent bevestigt de maatregel. Ze ontkent dat de landbouwers die een windmolen op hun land hebben volledig zijn gekort. ,,Er is 25 procent ingehouden. En dan alleen bij de boeren die zich niet aan het contract houden.''

Volgens Davidson gaat het om contracten waarin is uitgesloten dat anderen op de grond van de landbouwer mogen bouwen. ,,Wat niet wil zeggen dat wij degenen zijn die daar dan nog wel windmolens mogen neerzetten.'' RWE/Essent hoopt dat het niet op een juridisch gevecht aankomt. ,,Als iedereen zich aan de afspraken houdt, is er niets aan de hand.''

Het bestuur van Stichting Windpark Emmapolder beraadt zich op nadere stappen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Windmolens
menu