Windturbines op Windpark N33 bij Meeden produceren laagfrequent geluid (en dat kan enorme impact hebben op omwonenden). Bouwers zoeken oplossing

Windmolens worden dag en nacht verlicht. Midden-Groningen beijvert zich voor een aan- en uitknop. Foto: Archief DvhN

De windturbines van Windpark N33 bij Meeden produceren laagfrequent geluid. Dat is vastgesteld bij geluidsmetingen. De gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen hebben de bouwers hierover direct geïnformeerd.

Bij een geluidsmeting voorafgaande aan de bouw van het windpark (0-meting) werd laagfrequent geluid gemeten. Nu het windpark in de testfase zit en bijna klaar is, is een vervolg-geluidsmeting (1-meting) uitgevoerd.

Na een maand meten concludeerde de geluidsspecialist van de gemeente Veendam dat de turbines een onverwachte hoeveelheid laagfrequent geluid produceren.

Dat is volgens wethouder Henk Jan Schmaal van Veendam niet de bedoeling, ook niet in de testfase. Laagfrequent geluid kan volgens hem een enorme impact hebben op de gezondheid van omwonenden.

Bouwers zoeken oplossing

De gemeenten hebben Yard Energy en RWE, de bouwers van het windpark, geïnformeerd. Zij hebben aangegeven dit te willen oplossen en hebben inmiddels hun technische specialisten ingezet om te achterhalen waar dit laagfrequente geluid vandaan komt.

De windturbines in het Windpark N33 worden aangestuurd en ingesteld door software.

De gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen hebben aangekondigd de ontwikkelingen te blijven volgen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu